Övervakningskommitté

Övervakningskommittén (ÖK) ska övervaka genomförandet av socialfondsprogrammet och Fead i samförstånd med Svenska ESF-rådet.

Innehåll

Här hittar du information om övervakningskommittén för Socialfonden.
Här hittar du information om Feads övervaknings- kommitté.