Övervakningskommitté

Övervakningskommittén (ÖK) ska övervaka genomförandet av socialfondsprogrammet och Fead i samförstånd med Svenska ESF-rådet.