Om ESF-rådet

Svenska ESF-rådet, har funnits som myndighet sedan år 2000. Vi arbetar på uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet.

Svenska ESF-rådet, en statlig myndighet

Myndighetens registrerade namn är Rådet för Europeiska socialfonden men vi använder namnet Svenska ESF-rådet i dagligt tal. Vår verksamhet spänner över flera politikområden, främst arbetsmarknads-, social-, utbildnings-, närings- och integrationspolitik.

Vi förändrar arbetsmarknaden

Genom fonderna finansierar Svenska ESF-rådet projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Verksamheten syftar till att minska arbetslöshet och utanförskap, att stärka Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning och tillväxt och att öka sammanhållningen inom EU.

Våra projekt arbetar med att utveckla befintliga metoder, ta fram alternativa metoder och pröva nya organisationsformer och samverkansformer. Det ger nya lösningar, metoder och arbetssätt som sedan kan föras in i ordinarie arbetsmarknadspolitik och välfärdssystem.

Vårt arbete genomsyras av en ambition att motverka diskriminering och att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Vi arbetar också aktivt med insatser för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Vi har även byggt upp en unik kompetens när det gäller europeisk sammanhållningspolitik och förvaltning av EU:s strukturfondsprogram och projekt i Sverige.

Hur hör EU och ESF-rådet ihop?

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Myndighetens registrerade namn är Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige men vi använder namnet Svenska ESF-rådet i dagligt tal.

Organisation

Svenska ESF-rådet har ungefär 120 medarbetare på åtta regionkontor runtom i Sverige och ett huvudkontor i Gävle.

Organisationsschema

Regional indelning

Svenska ESF-rådet har åtta regionkontor i Sverige. Kontoren finns i Luleå, Östersund, Gävle (huvudkontor), Stockholm, Örebro, Jönköping, Göteborg och Malmö.

Den regionala indelning som Svenska ESF-rådets regionkontor har följer en indelning som EU har för de olika regionerna i EU. Den regionala indelningen är inte densamma som de regioner (före detta landsting) vi är vana att prata om i Sverige.

Här kan du se den regionala indelningen som är specifik för ESF-rådet.
Här kan du ta del av Svenska ESF-rådets årsredovisningar.

Innehåll på sidan