Praktisk information

På den här sidan tittar du praktisk information om hur du söker stöd via Projektrummet+.

Den digitala tjänsten Projektrummet+

Projektansökan skrivs direkt i vår digitala tjänst Projektrummet+. För att kunna använda tjänsten måste ni ha ett användarkonto, om ni inte har ett sedan tidigare skapar ni det i Projektrummet+ under Skapa konto.

Om ni vill förbereda er och se vilka frågor som ska besvaras i ansökan finns en sammanställning av dessa under Ansökningsblankettens frågor.

Du hittar även Projektrummet+ här:

Allmän information om att ansöka

Projektansökan kan fyllas i under hela perioden som utlysningen är öppen. Sista dag för ansökan står i utlysningen. Observera att klockslaget för sista inlämning gäller både ansökan och bilagor, så kontrollera vilka bilagor som är obligatoriska. För att ansökan ska kunna behandlas av Svenska ESF-rådet måste den komma in i rätt tid.

Bilagor till ansökan

Vilka bilagor som ska skickas med ansökan framgår av utlysningen. Läs igenom den noga för att säkerställa att ni fått med alla bilagor. En ansökan som skickas in utan obligatoriska bilagor anses inte vara komplett. Bilagorna ska vara Svenska ESF-rådet tillhanda senast den tid som står i utlysningen.

Bifoga fil/dokument

Det är möjligt att bifoga filer i Projektrummet+ till ärenden som gäller Ansökan om stöd.

Ladda upp filerna under Dokument för respektive ärende. Även beslut som rör tidigare nämnda processer kommer att visas som en PDF under Dokument.

Återtagande av ansökan om stöd

Det går att ta tillbaka en ansökan om stöd. Följ bara punkterna nedan så avslutas handläggningen av er ansökan.

  1. Återtagande av ansökan ska ske skriftligt och skickas med post eller e-post direkt till det regionkontor som handlägger din ansökan om stöd.
  2. Återtagandet kan formuleras fritt, men det ska dateras och undertecknas av behörig företrädare för stödsökande.
  3. Svenska ESF-rådet skickar en bekräftelse om avslut av ansökan till behörig företrädare.

Innehåll på sidan