E-handel

Svenska ESF-Rådets uppgifter

Organisationsnummer: 202100-5224

PEPPOL-id: 0007:2021005224

PDF likställs ej med elektroniskt överförd faktura.

Elektronisk handel

Svenska ESF-Rådet arbetar aktivt med att införa och ansluta leverantörer till e-handel. Det gäller myndighetens samtliga inköp av både varor och tjänster. Från beställning till fakturering.

Nedan följer exempel på hur order- och fakturaflöden kan hanteras. Om du har ett avtal med oss så gäller avtalets villkor.

Genom att verka för automatiserade affärsprocesser kan vi gemensamt få en mer effektiv och miljövänlig hantering. Det är även en del av vårt uppdrag enligt förordningen om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte.

Svenska ESF-Rådet har stöd för standardiserade affärsprocesser enligt rekommendationer från SFTI och DIGG.

Läs mer om lag, förordning och föreskrifter för e-faktura på digg.se

Läs mer på sfti.se

Rekommenderad standard för att utväxla elektroniska meddelanden mellan Svenska ESF-Rådet och leverantören är PEPPOL bis 3.

Peppol är ett internationellt nätverk för elektroniska inköp som gör e-handel och e-upphandling enklare. Peppol är öppet för alla och finns snart etablerat i hela Europa. Nätverket består av flera delar, bland annat en teknisk infrastruktur, gemensamma meddelandestandarder och en organisation som utvecklar nätverket.

Affärspartnerna (köpare och säljare) ansluter sig till Peppol-nätverket med hjälp av så kallade accesspunkter. Accesspunkterna hittar en affärspart i nätverket genom partens unika elektroniska adress, ett så kallat Peppol-ID.

Läs mer på Peppols webbsida.

Läs mer om Peppol på digg.se.

Kontakta oss

Via vår e-post kan du få kontakt med oss, gällande frågor om elektronisk handel:

ekonomi@esf.se

Mer information

Läs mer om e-handel

Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte – riksdagen.se

E-handel i staten – ESV.se

E-handel i offentliga sektorn – SFTI.se

Myndigheten för digital förvaltning – digg.se

Innehåll på sidan