Tillgänglighetsredogörelse

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver vi hur esf.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighet på webbplatsen

Den här webbplatsen är till stor del förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Kontakta oss om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från esf.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt besrivningen nedan, kan du meddela oss.

Du kontaktar oss via webbredaktion@esf.se .

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via webbredaktion@esf.se rapportera brist på tillgänglighet eller förfrågan om tillgängligt innehåll.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Film – ett arbete med att texta alla filmer på webben kommer att påbörjas under 2023. Filmer som har skapats före den 23 september 2020 kommer inte att textas.
  • PDF-dokument – finns en del otillgängliga och de kommer att bli tillgänglighetsanpassade under 2023.

Vår ambition är att ha åtgärdat bristande tillgänglighet under 2023. Undantag är äldre dokument och pdf:er.

Vi jobbar nu med att tillgängliganpassa våra dokumentmallar så att våra nya pdf:er är tillgängliga. För våra äldre dokument kommer vi i första hand prioritera att tillgänglighetsanpassa dokument som många har behov av.

Hur vi testat webbplatsen

Usability Partners har gjort en oberoende granskning av esf.se. Bedömningen av Usability Partners gjordes under 2020-09-01 till 2020-10-01.

Innehåll på sidan