Så fungerar det

På den här sidan hittar du information om hur det funkar att söka stöd från Europeiska socialfonden. Du hittar information om den övergripande ansökningsprocessen från utlysning till beslut. Du kan också läsa mer om förutsättningarna för att kunna söka stöd ur Europeiska socialfonden.

Ansökningsprocessen från utlysning till beslut

Ansökningsprocessen för att söka stöd från Europeiska socialfonden sker i fem steg.

1. En utlysning går ut, regionalt eller nationellt

Det är Svenska ESF-rådets nationella enhet och regionkontor som bestämmer vilka utlysningar som ska göras. Det sker i flera omgångar under programperioden. I utlysningen står bland annat vilken inriktning projekten ska ha, vilka resultat som önskas och vilka som kan söka.

2. Ansökningar skickas in

Intresserade organisationer skickar in sina ansökningar. Det sker digitalt via Svenska ESF-rådets projektrum. Hur du gör en ansökan finns beskrivet på sidan sök stöd steg för steg.

3. Svenska ESF-rådet tar fram beslutsunderlag

Svenska ESF-rådet tar fram beslutsunderlag och bedömer vilka projektansökningar som uppfyller de formella kraven och urvalskriterierna.

4. Partnerskapen eller Svenska ESF-rådet prioriterar

Strukturfondspartnerskapen är regionala samarbetspartners som utsetts av regeringen för att säkerställa regionalt inflytande. Partnerskapen prioriterar de regionala projektansökningarna utifrån de utmaningar som finns beskrivna i respektive regions handlingsplan. De följer även de prioriteringsgrunder som gäller i den aktuella utlysningsomgången. Nationella projektansökningar prioriteras av Svenska ESF-rådet.

5. Svenska ESF-rådet fattar beslut

Utifrån partnerskapens eller Svenska ESF-rådets prioriteringar fattar Svenska ESF-rådet ett formellt beslut.

Vanliga frågor om att söka stöd

Kan vem som helst söka?

Nej. Det är endast privata, offentliga eller ideella verksamheter som kan söka socialfondsstöd – det ska alltid finnas en organisation eller ett företag som står bakom projektet. Du som individ kan inte söka. Läs mera om kriterierna på sidan Sök stöd steg för steg.

Stäng
Vad kan jag söka pengar för?

Under den här programperioden kan du söka finansieringsstöd till projekt som

  • arbetar för att fler människor ska få arbete, eller förbättra sina möjligheter till arbete
  • bidrar till kompetensutveckling för sysselsatta
  • ger stöd till de människor som har det sämst ställt
  • fokuserar på utmaningarna i glesbefolkade regioner
  • använder sociala innovationer för att möta utmaningar
Stäng
Hur långt kan ett projekt vara?

Längden på ett projekt styrs av utlysningen men kan som längst pågå i 36 månader.

Stäng
När kan jag söka?

På vår webbplats esf.se finns alla aktuella utlysningar – där hittar du information om under vilka perioder du kan ansöka.

Stäng
Hur söker jag?

Ansökan skickar du in digitalt via ESF-rådets projektrum. Du kan också få hjälp med din ansöka på sidan Sök stöd steg för steg.

Stäng
Behöver jag visa något resultat?

Ja. Alla projekt ska kunna redovisa vilka resultat som nås. Det är viktigt att ditt projekt fullföljs enligt beslutet om stöd.

Stäng
Kan en ansökan om stöd vara skriven på engelska?

Stödsökande ska skriva sin ansökan på svenska, se 10 § Språklagen och 13 § Förvaltningslagen.

Stäng

Innehåll på sidan