Pressinformation

Denna sida är till för dig som journalist. Här hittar du kontaktuppgifter till vår presskontakt.

Innehåll

Här kan du som är journalist få hjälp att komma i kontakt med rätt person oavsett om du bara vill ha mer information eller göra en intervju.
Här hittar du loggor och pressbilder på ledningsgruppen.
Information om myndighetens arkiv, allmänna handlingar och om offentlighet och sekretess hittar du här.

Alla pressmeddelanden:

18 oktober 2023
– Myndigheten finansierade fram till och med oktober projekt för 620 miljoner kronor för att målgruppen ska komma i arbete och bli socialt delaktiga under…
28 juni 2023
– De projektansökningar som beviljas medel ska öka rörligheten och omställningen på arbetsmarknaden, möjliggöra att arbetslösa får arbete och hitta strukturer och öka kapaciteten inom…
21 februari 2023
Brexitjusteringsreserven är inrättad av EU-kommissionen för att hjälpa till att motverka de negativa ekonomiska, sociala och territoriella konsekvenserna i medlemsländer till följd av brexit. Syftet…
20 december 2022
-Det känns väldigt roligt att vi nu kan sätta igång denna satsning. Vi ser detta som ett viktigt verktyg för att stärka möjligheten till ett…
25 november 2022
Stödet ges inom den så kallade brexitjusteringsreserven (BAR) och kan ges för kostnader under perioden 1 januari 2020 till och med 31 december 2023. Stöd…
8 april 2022
PRESSMEDDELANDE Näringsdepartementet har nu beslutat vilka aktörer och inom vilka sektorer som får ansöka om de 137 miljoner euro som Sverige tilldelats från reserven. Förordningen…
10 december 2021
Programmet omfattar cirka 707 miljoner euro. Regeringen föreslår bland annat att medlen ska riktas mot insatser som ska bidra till sysselsättning och främja ett livslångt…
24 september 2021
Regeringen avser att utse Svenska ESF-rådet till ansvarig myndighet för förvaltningen av bidrag från brexitjusteringsreserven. Stödpengarna ska mildra konsekvenserna av Brexit. Läs regeringens pressmeddelande.
15 juni 2021
EU kommissionen har godkänt Sveriges ansökan om att bilda ett europeiskt kompetenscenter för social innovation. MSI, Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet och fyra andra…
23 mars 2021
Kommissionens initiativ React- EU bistår med 2,6 miljarder i riktade insatser till arbetslösa i pandemins spår. Svenska ESF-rådet utlyser 650 miljoner av dessa. Den första…
8 oktober 2020
13 oktober 2020 Svenska ESF-rådet har utsett Mötesplats Social Innovation (MSI) vid Malmö Universitet att företräda Sverige inför Europeiska kommisionens utlysning om kompetenscentrum för social…
29 maj 2020
Pandemin slår hårt mot svensk ekonomi. I en unikt snabb process fördelar Svenska ESF-rådet idag ut stöd till 22 projekt som ska erbjuda kompetensutveckling till…
17 april 2020
Idag har Regeringen fattat beslut att omfördela 300 mkr av de socialfondsmedel som Svenska ESF-rådet förvaltar. Det är första gången i Socialfondens historia som ett…
20 mars 2020
Svenska ESF-rådet har sedan förra veckan fört samtal med Arbetsmarknadsdepartementet om hur socialfonden på bästa sätt kan bidra i det rådande läget med spridningen av…