Utlysningar inom programdelen för sysselsättning och social innovation (EaSI)

EU-kommissionen förvaltar program-delen för sysselsättning och social innovation (EaSI), vilket innebär att de även hanterar utlysningar under programmet. Vill du ansöka om stöd från EaSI gör du det direkt via kommissionen.

EU-kommissionen förvaltar program-delen för sysselsättning och social innovation (EaSI), vilket innebär att de även hanterar utlysningar under EaSI. Vill du ansöka om stöd från EaSI gör du det direkt via kommissionen.

Du hittar utlysningar inom EaSI på kommissionens hemsida. För att hitta utlysningar som rör EaSI skriver du in EaSI som nyckelord i sökfältet.

Innehåll på sidan