Resultat

Hitta inspiration genom att se hur andra projekt arbetat och vilka resultat de har nått!

hand-thumbs-up_Resultat

Innehåll

Sök och få inspiration i vår projektbank. Där kan du hitta aktuella och avslutade projekt.
Artiklar om några av alla de projekt som bedrivs eller har bedrivits i något av våra program.
Här hittar du filmer och webbinarier om Svenska ESF-rådet och projekt som finansierats.
Rapporter och publikationer som beskriver de resultat och mervärden som fonderna har bidragit till.
Under 2017–2021 samverkar Svenska ESF-rådet med Forte, forskningsrådet för arbetsliv, hälsa och välfärd, i en temaplattform för att bidra till ett hållbart arbetsliv.