information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Prognos över beslut och utbetalningar

Socialfonden

I socialfondsrapporterna beskriver vi utvecklingen i det nationella Socialfondsprogrammet, hur långt vi har kommit i genomförandet och vilka resultat som nåtts, bland annat med utgångspunkt i aktivitets- och resultatindikatorer.

Prognos programperioden 2021–2027

Prognos programperioden 2014-2020

Prognosen görs med grund i de ramar och villkor för anslag och bemyndiganden som ges i Svenska ESF-rådets regleringsbrev.

Innehåll på sidan