Prognos över beslut och utbetalningar

Socialfonden

I socialfondsrapporterna beskriver vi utvecklingen i det nationella Socialfondsprogrammet, hur långt vi har kommit i genomförandet och vilka resultat som nåtts, bland annat med utgångspunkt i aktivitets- och resultatindikatorer.

Prognos programperioden 2021–2027

Prognos programperioden 2014-2020

Prognosen görs med grund i de ramar och villkor för anslag och bemyndiganden som ges i Svenska ESF-rådets regleringsbrev.

Innehåll på sidan