Att driva projekt

Att driva ett ESF-projekt är utvecklande. Det skapar många möten och erfarenheter. Men det finns också en del att tänka på. Här får du tips, inspiration och information om att driva projekt. Du får även en handledning i projektekonomi.
hand-pointing_Driva projekt

Innehåll

Vad du bör tänka på då du genomför ditt projekt. Från projektstart till utvärdering.
För att projekten ska nå planerade resultat ska du arbeta resultatbaserat.
Eftersom projekten delfinansieras av EU ställer EU krav på synlighet.
Alla som arbetar eller deltar i ett socialfondsprojekt måste redovisa och intyga sin tid i projektet.
Den här sidan är till för dig som deltar i ett ESF-projekt.
Uppföljning och utvärdering av projekt och om att skriva en slutrapport.
Förordningar, lagar och föreskrifter som rör vårt arbete och fonderna.
Få stöd i arbetet med projektekonomin. Kraven som ställs på ESF-projekt.
Här hittar du handledningar till bland annat till digital tidredovisning och hur man skapar en ansökan.
Här hittar du handledning upphandling av projektutvärdering, digital deltagarredovisning, SCB och inrapportering av statistik från projekten och policy bedrägeribekämpning.
Här samlar vi information om vad som gäller för svenska ESF-rådets räkning i samband med spridningen av covid-19.