information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Styrande dokument

Europeiska socialfonden+ (2021–2027)

EU:s förordningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2021/1060, den 24 juni 2021

Förordningen fastställer allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden (inte aktuell för Sverige), Fonden för en rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt finansiella regler för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2021/1057, den 24 juni 2021

Förordningen fastställer särskilda bestämmelser för Europeiska socialfonden+.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=EN

Stäng

Innehåll på sidan