Styrande dokument

Europeiska socialfonden+ (2021–2027)

EU:s förordningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2021/1060, den 24 juni 2021

Förordningen fastställer allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden (inte aktuell för Sverige), Fonden för en rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt finansiella regler för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2021/1057, den 24 juni 2021

Förordningen fastställer särskilda bestämmelser för Europeiska socialfonden+.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=EN

Stäng

Innehåll på sidan