Söka stöd

På den här sidan hittar du information om att söka stöd inom programperioden för ESF+ 2021–2027. Du hittar information om vad som krävs för att ansöka om stöd och kan få hjälp med hur du gör en ansökan.

hands-arrow_Att ansöka