IMG_3277_Wilhelm_Olderlund

Vi driver utveckling och innovation för en inkluderande arbetsmarknad.

Just nu har vi 28 pågående utlysningar

Förstudie POA1: Kompetensutveckling för yrkesverksamma i Västsverige

Sista ansökningsdatum 2024-04-22
Region Västsverige
Visa alla utlysningar

ESF-rådet i siffror

hand-coins_Start sidan
8,7

miljarder kronor har vi till finansiering av projekt under programperioden.

people-check_Start sidan
966

pågående och avslutade projekt under programperioden.

ongoing-projects_Start sidan
2

pågående projekt.

8,7

miljarder kronor har vi till finansiering av projekt under programperioden.

966

pågående och avslutade projekt under programperioden.

2

pågående projekt.

hand-coins_Start sidan
7,8

miljarder kronor har vi till finansiering av projekt under programperioden.

people-check_Start sidan
407

pågående och avslutade projekt under programperioden.

ongoing-projects_Start sidan
407

pågående projekt.

7,8

miljarder kronor har vi till finansiering av projekt under programperioden.

407

pågående och avslutade projekt under programperioden.

407

pågående projekt.