information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Pressinformation

Denna sida är till för dig som journalist. Här hittar du kontaktuppgifter till vår presskontakt.

Innehåll

Här kan du som är journalist få hjälp att komma i kontakt med rätt person oavsett om du bara vill ha mer information eller göra en intervju.
Här hittar du loggor och pressbilder på ledningsgruppen.
Information om myndighetens arkiv, allmänna handlingar och om offentlighet och sekretess hittar du här.

Alla pressmeddelanden:

Sociala innovationer stärks i Sverige genom nya socialfondsprogrammet

-Det känns väldigt roligt att vi nu kan sätta igång denna satsning. Vi ser detta som ett viktigt verktyg för att stärka möjligheten till ett effektivt genomförande av programområdet sociala innovationer. För att främja en långsiktig och mer gynnsam miljö krävs ökad kunskap, och detta kan möjliggöra att på aggregerad nivå tillvarata projektresultat för en …

Beslut om stöd till fiskeri- och vattenbrukssektorn för ökade kostnader till följd av brexit

Stödet ges inom den så kallade brexitjusteringsreserven (BAR) och kan ges för kostnader under perioden 1 januari 2020 till och med 31 december 2023. Stöd till fiskeri- och vattenbrukssektorn omfattar fem områden: – Jag välkomnar att förordningen är beslutad och att vi nu även kan ge stöd till företag inom fiskeri- och vattenbrukssektorn för att …

Klart vilka som får ta del av Brexitjusteringsreserven (BAR)

PRESSMEDDELANDE Näringsdepartementet har nu beslutat vilka aktörer och inom vilka sektorer som får ansöka om de 137 miljoner euro som Sverige tilldelats från reserven. Förordningen gäller inte fiskeri- och vattenbrukssektorn.   Den beslutade förordningen innebär att stöd kan utbetalas avseende kostnader som uppstått under perioden 1 januari 2020 fram till 31 december 2023 inom följande områden: Företag (exklusive …

Pressmeddelande: Regeringen har fattat beslut om ESF+

Programmet omfattar cirka 707 miljoner euro. Regeringen föreslår bland annat att medlen ska riktas mot insatser som ska bidra till sysselsättning och främja ett livslångt lärande. Läs hela regeringens pressmeddelande om ESF+ här.

ESF-rådet förvaltar brexitjusteringsreserven

Regeringen avser att utse Svenska ESF-rådet till ansvarig myndighet för förvaltningen av bidrag från brexitjusteringsreserven. Stödpengarna ska mildra konsekvenserna av Brexit. Läs regeringens pressmeddelande.

Europeisk satsning på sociala innovationer skapar nya möjligheter för svenska aktörer

EU kommissionen har godkänt Sveriges ansökan om att bilda ett europeiskt kompetenscenter för social innovation. MSI, Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet och fyra andra svenska lärosäten, Reach for Change och Inkludera, ska tillsammans med aktörer från Spanien, Frankrike och Lettland samla och utbyta kunskap inom social innovation.

EU-kommissionen satsar 2,6 miljarder på arbetslösa

Kommissionens initiativ React- EU bistår med 2,6 miljarder i riktade insatser till arbetslösa i pandemins spår. Svenska ESF-rådet utlyser 650 miljoner av dessa. Den första utlysningen på 450 miljoner öppnar den 29 mars.  Medlen från React-EU kommer att kunna användas till och med 2023 och ingår i Socialfondsprogrammet 2014–2020, som ett nytt programområde. Målgruppen är …

Mötesplats Social Innovation representerar Sverige inför nytt europeiskt kompetenscentrum

13 oktober 2020 Svenska ESF-rådet har utsett Mötesplats Social Innovation (MSI) vid Malmö Universitet att företräda Sverige inför Europeiska kommisionens utlysning om kompetenscentrum för social innovation.  – Vi måste tillsammans arbeta för att lösa olika utmaningar i samhället, i Sverige, Europa och övriga världen. Samarbeten över sektorsgränserna och sociala innovationer ökar förmågan att agera och möjligheterna …

61 miljoner till kompetensutveckling i Västsverige

Pandemin slår hårt mot svensk ekonomi. I en unikt snabb process fördelar Svenska ESF-rådet idag ut stöd till 22 projekt som ska erbjuda kompetensutveckling till varslade och permitterade. I Västsverige får två projekt dela på 45 miljoner kronor och ytterligare 16 miljoner kronor delas ut till ett nationellt projekt med bas i Borås.

Pressmeddelande: Unik omfördelning av socialfondsmedel

Idag har Regeringen fattat beslut att omfördela 300 mkr av de socialfondsmedel som Svenska ESF-rådet förvaltar. Det är första gången i Socialfondens historia som ett liknande beslut tagits. Medlen ska användas till insatser för bland annat kompetensutveckling av varslade och korttidspermitterade personer. Omfördelningen av socialfondsmedel innebär nya möjligheter att snabbt få igång arbetsmarknadsprojekt riktade mot …

Socialfondsmedel ställs till förfogande på grund av covid-19

Svenska ESF-rådet har sedan förra veckan fört samtal med Arbetsmarknadsdepartementet om hur socialfonden på bästa sätt kan bidra i det rådande läget med spridningen av coronaviruset, covid-19.