Pressinformation

Denna sida är till för dig som journalist. Här hittar du kontaktuppgifter till vår presskontakt.

Innehåll

Här kan du som är journalist få hjälp att komma i kontakt med rätt person oavsett om du bara vill ha mer information eller göra en intervju.
Här hittar du loggor och pressbilder på ledningsgruppen.
Information om myndighetens arkiv, allmänna handlingar och om offentlighet och sekretess hittar du här.

Alla pressmeddelanden:

ESF-rådet förvaltar brexitjusteringsreserven

Regeringen avser att utse Svenska ESF-rådet till ansvarig myndighet för förvaltningen av bidrag från brexitjusteringsreserven. Stödpengarna ska mildra konsekvenserna av Brexit. Läs regeringens pressmeddelande.

Europeisk satsning på sociala innovationer skapar nya möjligheter för svenska aktörer

EU kommissionen har godkänt Sveriges ansökan om att bilda ett europeiskt kompetenscenter för social innovation. MSI, Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet och fyra andra svenska lärosäten, Reach for Change och Inkludera, ska tillsammans med aktörer från Spanien, Frankrike och Lettland samla och utbyta kunskap inom social innovation.

EU-kommissionen satsar 2,6 miljarder på arbetslösa

Kommissionens initiativ React- EU bistår med 2,6 miljarder i riktade insatser till arbetslösa i pandemins spår. Svenska ESF-rådet utlyser 650 miljoner av dessa. Den första utlysningen på 450 miljoner öppnar den 29 mars.  Medlen från React-EU kommer att kunna användas till och med 2023 och ingår i Socialfondsprogrammet 2014–2020, som ett nytt programområde. Målgruppen är …

Mötesplats Social Innovation representerar Sverige inför nytt europeiskt kompetenscentrum

13 oktober 2020 Svenska ESF-rådet har utsett Mötesplats Social Innovation (MSI) vid Malmö Universitet att företräda Sverige inför Europeiska kommisionens utlysning om kompetenscentrum för social innovation.  – Vi måste tillsammans arbeta för att lösa olika utmaningar i samhället, i Sverige, Europa och övriga världen. Samarbeten över sektorsgränserna och sociala innovationer ökar förmågan att agera och möjligheterna …

61 miljoner till kompetensutveckling i Västsverige

Pandemin slår hårt mot svensk ekonomi. I en unikt snabb process fördelar Svenska ESF-rådet idag ut stöd till 22 projekt som ska erbjuda kompetensutveckling till varslade och permitterade. I Västsverige får två projekt dela på 45 miljoner kronor och ytterligare 16 miljoner kronor delas ut till ett nationellt projekt med bas i Borås.

Pressmeddelande: Unik omfördelning av socialfondsmedel

Idag har Regeringen fattat beslut att omfördela 300 mkr av de socialfondsmedel som Svenska ESF-rådet förvaltar. Det är första gången i Socialfondens historia som ett liknande beslut tagits. Medlen ska användas till insatser för bland annat kompetensutveckling av varslade och korttidspermitterade personer. Omfördelningen av socialfondsmedel innebär nya möjligheter att snabbt få igång arbetsmarknadsprojekt riktade mot …

Socialfondsmedel ställs till förfogande på grund av covid-19

Svenska ESF-rådet har sedan förra veckan fört samtal med Arbetsmarknadsdepartementet om hur socialfonden på bästa sätt kan bidra i det rådande läget med spridningen av coronaviruset, covid-19.