Utlysningsplan

Alla planerade utlysningar

Ladda ned

Utlysningsplanen presenterar de utlysningar som Svenska ESF-rådet planerar att genomföra. Observera att samtliga uppgifter är preliminära och kommer att justeras löpande. När första ansökningsdatum för en planerad utlysning har passerats hittar du utlysningen under Utlysningar. För mer information, ta kontakt med aktuellt regionkontor.

Region Program­område Inriktning Möjliga stödsökande Första ansöknings­datum Sista ansöknings­datum Totalt belopp Status
Norra Mellansverige A2 Utlysning riktad mot unga som varken arbetar eller studerar i åldern 16 till 29 år, eller stöd till arbetslösa i försörjningsstöd som Arbetsförmedlingen har konstaterat att de inte når Privat / offentlig / idéburen sektor 2026-01-13 2026-04-02 Planerad
Västsverige A1 Kompetensutveckling för sysselsatta Privat / Offentlig / Idéburen sektor 2025-10-06 2026-03-20 Planerad
Västsverige A2 Etablering på arbetsmarknaden Privat / Offentlig / Idéburen sektor 2025-10-06 2026-03-20 Planerad
Norra Mellansverige A1 Kompetensutveckling för yrkesverksamma i privat och offentlig sektor i Norra Mellansverige Privat / offentlig / idéburen sektor 2026-01-13 2026-04-02 Planerad
Sydsverige A2 Aktiv inkludering offentlig / idéburen 2025-11-10 2026-03-02 Planerad
Sydsverige A1 Kompetensutveckling för anställda privat / offentlig / idéburen 2025-11-10 2026-03-02 Planerad
Mellersta Norrland D Genomförande - Organisatoriska, strukturella och samverkansinsatser för framgångsrik skolgång i grund- och gymnasieskola Privat / offentlig / idéburen sektor 2024-10-28 2025-03-17 Planerad
Mellersta Norrland D Genomförande - Öka kapaciteten i den glesa geografin Privat / offentlig / idéburen sektor 2025-04-07 2025-09-25 Planerad
Mellersta Norrland A1 Kompetensutveckling för sysselsatta Privat / offentlig / idéburen sektor 2025-10-27 2026-03-17 Planerad
Mellersta Norrland A2 Etablering på arbetsmarknaden Privat / offentlig / idéburen sektor 2025-10-27 2026-03-17 Planerad
Mellersta Norrland D Genomförande - Öka kapaciteten i den glesa geografin Privat / offentlig / idéburen sektor 2025-10-27 2026-03-17 Planerad
Mellersta Norrland D Genomförande - Öka kapaciteten i den glesa geografin Privat / offentlig / idéburen sektor 2026-04-06 2026-09-24 Planerad
ESF Nationellt C Ekonomisk utsatthet Romer bosatta i Sverige Datum och medel kan komma att ändras 2024-10-01 2024-10-30 5 000 000 kr Planerad
ESF Nationellt C Ekonomisk utsatthet unga vuxna 18 - 29 år del 2 Riktas till följande områden / kommuner: Södertälje, Borås, Linköping, Örebro, Uppsala 2024-12-09 2025-02-07 50 000 000 kr Planerad
Övre Norrland A1 Kompetensutveckling i Övre Norrland offentlig, privat och idéburen sektor 2024-10-01 2025-03-13 Planerad
Övre Norrland A2 Insatser för individer utanför arbetsmarknaden offentlig, privat och idéburen sektor 2024-10-01 2025-03-13 Planerad
Övre Norrland D Öka kapaciteten i den glesa geografin i Övre Norrland offentlig, privat och idéburen sektor 2024-10-01 2025-03-13 Planerad
Övre Norrland A1 Kompetensutveckling i Övre Norrland offentlig, privat och idéburen sektor 2025-04-08 2025-09-11 Planerad
Övre Norrland A2 Insatser för individer utanför arbetsmarknaden offentlig, privat och idéburen sektor 2025-04-08 2025-09-11 Planerad
Övre Norrland D Öka kapaciteten i den glesa geografin i Övre Norrland offentlig, privat och idéburen sektor 2025-04-08 2025-09-11 Planerad
Övre Norrland A1 Kompetensutveckling i Övre Norrland offentlig, privat och idéburen sektor 2025-10-07 2026-03-12 Planerad
Övre Norrland A2 Insatser för individer utanför arbetsmarknaden offentlig, privat och idéburen sektor 2025-10-07 2026-03-12 Planerad
Övre Norrland D Öka kapaciteten i den glesa geografin i Övre Norrland offentlig, privat och idéburen sektor 2025-10-07 2026-03-12 Planerad
Övre Norrland A1 Kompetensutveckling i Övre Norrland offentlig, privat och idéburen sektor 2026-04-07 2026-09-10 Planerad
Övre Norrland A2 Insatser för individer utanför arbetsmarknaden offentlig, privat och idéburen sektor 2026-04-07 2026-09-10 Planerad
Övre Norrland D Öka kapaciteten i den glesa geografin i Övre Norrland offentlig, privat och idéburen sektor 2026-04-07 2026-09-10 Planerad
ESF Nationellt A1 Kompetensutveckling av anställda Kompletteras med belopp. Dag för första och sista ansökningsdag kan komma att ändras 2024-09-09 2024-11-04 Planerad
ESF Nationellt A2 Insatser för arbetslösa Kompletteras med belopp. Dag för första och sista ansökningsdag kan komma att ändras 2025-01-27 2025-04-21 Planerad
ESF Nationellt E Från samhällsutmaning till samhällsförändring Kompletteras med belopp. Dag för första och sista ansökningsdag kan komma att ändras 2024-12-16 2025-03-24 Planerad
ESF Nationellt A1 Metoder för kompetensutveckling av gig-arbetare Kompletteras med belopp. Dag för första och sista ansökningsdag kan komma att ändras 2025-02-10 2025-05-15 Planerad
ESF Nationellt E Insatser av strategisk betydelse 2.0 2025-06-09 2025-10-20 Planerad
ESF Nationellt A1 Från förstudie till genomförande Kompletteras med belopp. Dag för första och sista ansökningsdag kan komma att ändras 2025-08-25 2025-10-30 Planerad
ESF Nationellt B Insatser för arbetslösa inskrivna på arbetsförmedlingen Kompletteras med belopp. Dag för första och sista ansökningsdag kan komma att ändras 2025-08-25 2025-10-30 Planerad
ESF Nationellt A2 Utveckling av socialt innovativa projekt Kompletteras med belopp. Dag för första och sista ansökningsdag kan komma att ändras 2025-09-15 2025-12-08 Planerad
Stockholm A2 Förstudier: Underlätta inträde på arbetsmarknaden (arbetslösa/unga) Privat / offentlig / idéburen sektor 2024-06-24 2024-09-23 Planerad
ESF Nationellt C Motverka barnfattigdom Belopp är ca belopp. Dag för första och sista ansökningsdag kan komma att ändras 2024-06-14 2024-09-30 15 000 000 kr Planerad
ESF Nationellt B Insatser för arbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen Dag för första och sista ansökningsdag kan komma att ändras 2024-08-29 2024-10-31 243 000 000 kr Planerad
Sydsverige A2 Transnationellt samarbete Offentlig / idéburen sektor 2024-11-11 2025-03-03 Planerad
Sydsverige A2 Aktiv inkludering Offentlig / idéburen sektor, friskolor 2024-11-11 2025-03-03 Planerad
Sydsverige A1 Kompetensutveckling för anställda Privat / offentlig / idéburen sektor 2024-11-11 2025-03-03 Planerad
Sydsverige A2 Aktiv inkludering Offentlig / idéburen sektor 2025-05-02 2025-09-01 Planerad
Sydsverige A1 Kompetensutveckling för anställda Privat / offentlig / idéburen sektor 2025-05-02 2025-09-01 Planerad
Stockholm A2 Underlätta inträde på arbetsmarknaden (arbetslösa/unga) Privat / offentlig / idéburen sektor 2024-06-24 2024-09-23 Planerad
Stockholm A1 Förstudier: Kompetensförsörjning Privat / offentlig / idéburen sektor 2024-06-24 2024-09-23 Planerad
Stockholm A1 Kompetensutveckling för anställda Privat / offentlig / idéburen sektor 2024-06-24 2024-09-23 Planerad
Mellersta Norrland D Genomförande - Öka kapaciteten i den glesa geografin Privat / offentlig / idéburen sektor 2024-10-28 2025-03-17 Planerad
Mellersta Norrland A2 Etablering på arbetsmarknaden Privat / offentlig / idéburen sektor 2024-10-28 2025-03-17 Planerad
Mellersta Norrland A1 Kompetensutveckling för sysselsatta Privat / offentlig / idéburen sektor 2024-10-28 2025-03-17 Planerad
Norra Mellansverige A1 Utlysning riktad mot arbetsgivare i syfte att stärka dem i strategisk kompetensutvecklingsplanering. Privat / offentlig / idéburen sektor 2024-08-01 2024-09-30 16 000 000 kr Planerad
Norra Mellansverige A2 Förebygga skolavhopp och hjälpa elever 13 - 16 år att välja rätt utbildning till gymnasiet Privat / offentlig / idéburen sektor 2025-01-13 2025-04-03 Planerad
Norra Mellansverige A1 Långtidssjukskrivna i anställning för att återgå till nuvarande arbete eller byte av tjänst Privat / offentlig / idéburen sektor 2025-01-13 2025-04-03 Planerad
Norra Mellansverige A1 Kompetensutveckling för grön omställning för yrkesverksamma i små och medelstora företag i Norra Mellansverige Privat / offentlig / idéburen sektor 2025-08-04 2025-10-06 Planerad
Småland och Öarna A2 Insatser till sysselsatta i Småland och Öarna Privat / offentlig / idéburen sektor 2024-10-15 2025-03-06 Planerad
Småland och Öarna A2 Insatser till arbetslösa och unga i Småland och Öarna Privat / offentlig / idéburen sektor 2024-10-15 2025-03-06 Planerad
Småland och Öarna A1 Insatser till sysselsatta i Småland och Öarna Privat / offentlig / idéburen sektor 2025-03-20 2025-09-17 Planerad
Småland och Öarna A2 Insatser till arbetslösa och unga i Småland och Öarna Privat / offentlig / idéburen sektor 2025-03-20 2025-09-17 Planerad
Västsverige A2 Etablering på arbetsmarknaden Privat / Offentlig / Idéburen sektor 2024-10-07 2025-03-27 Planerad
Västsverige A1 Kompetensutveckling för sysselsatta Privat / Offentlig / Idéburen sektor 2024-10-07 2025-03-27 Planerad
Västsverige A2 Etablering på arbetsmarknaden Privat / Offentlig / Idéburen sektor 2025-04-07 2025-10-06 Planerad
Västsverige A1 Kompetensutveckling för sysselsatta Privat / Offentlig / Idéburen sektor 2025-04-07 2025-10-06 Planerad
Östra Mellansverige A2 Etablering på arbetsmarknaden Privat / offentlig / idéburen sektor 2024-06-28 2024-10-07 Planerad
Östra Mellansverige A1 Kompetensutveckling för sysselsatta Privat / offentlig / idéburen sektor 2024-06-19 2024-09-16 Planerad