Utlysningsplan

Alla planerade utlysningar

Ladda ned

Utlysningsplanen presenterar de utlysningar som Svenska ESF-rådet planerar att genomföra. Observera att samtliga uppgifter är preliminära och kommer att justeras löpande. När första ansökningsdatum för en planerad utlysning har passerats hittar du utlysningen under Utlysningar. För mer information, ta kontakt med aktuellt regionkontor.

Region Program­område Inriktning Möjliga stödsökande Första ansöknings­datum Sista ansöknings­datum Totalt belopp Status
Norra Mellansverige A2 Utlysning riktad mot unga som varken arbetar eller studerar i åldern 16 till 29 år, eller stöd till arbetslösa i försörjningsstöd som Arbetsförmedlingen har konstaterat att de inte når Privat / offentliga / civilsamhällesaktörer 2026-01-13 2026-04-02 Planerad
Västsverige A1 Kompetensutveckling för sysselsatta Privat / Offentlig / Idéburen sektor 2025-10-06 2026-03-20 Planerad
Västsverige A2 Etablering på arbetsmarknaden Privat / Offentlig / Idéburen sektor 2025-10-06 2026-03-20 Planerad
ESF Nationellt E Förstudie innovativa finansieringslösningar för social innovation Dag för första och sista ansökningsdag kan komma att ändras 2024-03-25 2024-06-24 10 000 000 kr Planerad
ESF Nationellt A2 Ungdomars etablering på arbetsmarknaden Dag för första och sista ansökningsdag kan komma att ändras 2024-04-15 2024-09-27 41 000 000 kr Planerad
ESF Nationellt C Motverka barnfattigdom Kompletteras med belopp. Dag för första och sista ansökningsdag kan komma att ändras 2024-09-20 2024-12-02 Planerad
ESF Nationellt E Ungas Mobilitet Kompletteras med belopp. Dag för första och sista ansökningsdag kan komma att ändras 2024-06-03 2024-10-18 Planerad
ESF Nationellt E Förbättra förutsättningar för ekosystemet inom sociala innovationer Kompletteras med belopp. Dag för första och sista ansökningsdag kan komma att ändras 2024-06-03 2024-10-25 Planerad
ESF Nationellt B Insatser Af Kompletteras med belopp. Dag för första och sista ansökningsdag kan komma att ändras 2024-09-02 2024-11-22 Planerad
ESF Nationellt A2 Insatser för funktionsnedsatta Kompletteras med belopp. Dag för första och sista ansökningsdag kan komma att ändras 2024-12-02 2025-03-21 Planerad
Sydsverige A2 Aktiv inkludering offentlig / idéburen sektor, friskolor 2024-05-02 2024-09-02 35 000 000 kr Planerad
Sydsverige A1 Kompetensutveckling för anställda privat / offentlig / idéburen sektor 2024-05-02 2024-09-02 21 000 000 kr Planerad
Sydsverige A2 Transnationellt samarbete Offentlig / idéburen sektor 2024-11-11 2025-03-03 Planerad
Sydsverige A2 Aktiv inkludering Offentlig / idéburen sektor, friskolor 2024-11-11 2025-03-03 Planerad
Sydsverige A1 Kompetensutveckling för anställda Privat / offentlig / idéburen sektor 2024-11-11 2025-03-03 Planerad
Sydsverige A2 Aktiv inkludering Offentlig / idéburen sektor 2025-06-01 2025-09-01 Planerad
Sydsverige A1 Kompetensutveckling för anställda Privat / offentlig / idéburen sektor 2025-06-01 2025-09-01 Planerad
Stockholm A2 Underlätta inträde på arbetsmarknaden (arbetslösa/unga) Privat / offentlig / idéburen sektor 2024-06-28 2024-09-23 Planerad
Stockholm A1 Förstudier: Kompetensförsörjning Privat / offentlig / idéburen sektor 2024-06-28 2024-09-23 Planerad
Stockholm A1 Kompetensutveckling för anställda Privat / offentlig / idéburen sektor 2024-06-28 2024-09-23 Planerad
Mellersta Norrland D Genomförande - Öka kapaciteten i den glesa geografin Privat / offentliga / civilsamhällesaktörer 2024-04-03 2024-09-25 Planerad
Mellersta Norrland D Genomförande - Öka kapaciteten i den glesa geografin Privat / offentliga / civilsamhällesaktörer 2024-10-28 2025-03-17 Planerad
Mellersta Norrland A2 Etablering på arbetsmarknaden Privat / offentliga / civilsamhällesaktörer 2024-10-28 2025-03-17 Planerad
Mellersta Norrland A1 Kompetensutveckling för sysselsatta Privat / offentliga / civilsamhällesaktörer 2024-10-28 2025-03-17 Planerad
Övre Norrland A2 Insatser för individer utanför arbetsmarknaden Offentlig / privat / idéburen sektor 2024-04-02 2024-09-12 Planerad
Övre Norrland D Ökad kapacitet i den glesa geografin Offentlig / privat / idéburen sektor 2024-04-02 2024-09-12 Planerad
Norra Mellansverige A1 Utlysning riktad mot arbetsgivare i syfte att stärka dem i strategisk kompetensutvecklingsplanering. Privat / offentliga / civilsamhällesaktörer. 2024-08-01 2024-10-03 16 000 000 kr Planerad
Norra Mellansverige A2 Förebygga skolavhopp och hjälpa elever 13 - 16 år att välja rätt utbildning till gymnasiet Privat / offentliga / civilsamhällesaktörer 2025-01-13 2025-04-03 Planerad
Norra Mellansverige A1 Långtidssjukskrivna i anställning för att återgå till nuvarande arbete eller byte av tjänst Privat / offentliga / civilsamhällesaktörer 2025-01-13 2025-04-03 Planerad
Norra Mellansverige A1 Kompetensutveckling för grön omställning för yrkesverksamma i små och medelstora företag i Norra Mellansverige Privat / offentliga / civilsamhällesaktörer 2025-08-04 2025-10-06 Planerad
Småland och Öarna A1 Insatser till sysselsatta i Småland och Öarna Privat / offentlig / idéburen sektor 2024-04-04 2024-10-03 Planerad
Småland och Öarna A2 Insatser till arbetslösa och unga i Småland och Öarna Privat / offentlig / idéburen sektor 2024-04-04 2024-10-03 Planerad
Småland och Öarna A1 Insatser till sysselsatta i Småland och Öarna Privat / offentlig / idéburen sektor 2024-10-15 2025-03-20 Planerad
Småland och Öarna A2 Insatser till arbetslösa och unga i Småland och Öarna Privat / offentlig / idéburen sektor 2024-10-15 2025-03-20 Planerad
Västsverige A2 Etablering på arbetsmarknaden Privat / Offentlig / Idéburen sektor 2024-04-01 2024-10-01 Planerad
Västsverige A1 Kompetensutveckling för sysselsatta Privat / Offentlig / Idéburen sektor 2024-04-01 2024-10-01 Planerad
Västsverige A2 Etablering på arbetsmarknaden Privat / Offentlig / Idéburen sektor 2024-10-07 2025-03-27 Planerad
Västsverige A1 Kompetensutveckling för sysselsatta Privat / Offentlig / Idéburen sektor 2024-10-07 2025-03-27 Planerad
Västsverige A2 Etablering på arbetsmarknaden Privat / Offentlig / Idéburen sektor 2025-04-07 2025-10-06 Planerad
Västsverige A1 Kompetensutveckling för sysselsatta Privat / Offentlig / Idéburen sektor 2025-04-07 2025-10-06 Planerad
Östra Mellansverige A2 Etablering på arbetsmarknaden Privat / offentlig / idéburen sektor 2024-09-02 2024-10-07 Planerad
Östra Mellansverige A1 Kompetensutveckling för sysselsatta Privat / offentlig / idéburen sektor 2024-09-02 2024-10-07 Planerad