information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Utlysningsplan

Alla planerade utlysningar

Ladda ned

Utlysningsplanen presenterar de utlysningar som Svenska ESF-rådet planerar att genomföra. Observera att samtliga uppgifter är preliminära och kommer att justeras löpande. När första ansökningsdatum för en planerad utlysning har passerats hittar du utlysningen under Utlysningar. För mer information, ta kontakt med aktuellt regionkontor.

Region Program- område Inriktning Möjliga stödsökande Första ansöknings- datum Sista ansöknings- datum Totalt belopp Status
Mellersta Norrland A1 Riktad i samråd med Strukturfondspartnerskapet utifrån behov Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer 2024-04-03 2024-09-25 Planerad
Mellersta Norrland A2 Etablering på arbetsmarknaden Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer 2024-04-03 2024-09-25 Planerad
Mellersta Norrland D Genomförande - Öka kapaciteten i den glesa geografin Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer 2024-04-03 2024-09-25 Planerad
Mellersta Norrland A1 Kompetensutveckling för sysselsatta Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer 2023-10-13 2024-03-15 Planerad
Mellersta Norrland A2 Etablering på arbetsmarknaden Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer 2023-10-13 2024-03-15 Planerad
Mellersta Norrland D Genomförande - Öka kapaciteten i den glesa geografin Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer 2023-10-13 2024-03-15 Planerad
ESF Nationellt A1 Kompetenslyft psykisk ohälsa 2023-10-09 2023-11-03 30 000 000 kr Planerad
ESF Nationellt E Omställning cirkulär ekonomi 2023-10-02 2023-11-14 31 000 000 kr Planerad
Övre Norrland A1 Kompetensutveckling för sysselsatta Privat/offentlig/idéburen sektor 2024-01-18 2024-03-20 Planerad
Övre Norrland A2 Insatser för individer utanför arbetsmarknaden Privat/offentlig/idéburen sektor 2024-01-18 2024-03-20 Planerad
Övre Norrland D Ökad kapacitet i den glesa geografin Privat/offentlig/idéburen sektor 2024-01-18 2024-03-20 Planerad
Övre Norrland D Ökad kapacitet i den glesa geografin Privat/offentlig/idéburen sektor 2024-06-04 2024-09-18 Planerad
Norra Mellansverige A1 Kompetensutveckling för anställda inom kommunerna och kompletterande aktörer till kommunerna i syfte att stärka deras ställning på arbetsmarknaden t.ex. genom att främja övergången till fast anställning. Kommuner eller organisationer som arbetar på kommunernas uppdrag. 2024-01-16 2024-04-03 Planerad
Norra Mellansverige A2 Stöd till arbetslösa i försörjningsstöd som Arbetsförmedlingen har konstaterat att de inte når med sina insatser. Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer. 2024-01-16 2024-04-03 Planerad
Norra Mellansverige A1 Utlysning riktad mot arbetsgivare i syfte att stärka dem i strategisk kompetensutvecklingsplanering. Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer. 2024-08-01 2024-10-03 Planerad
Norra Mellansverige A2 Förebygga skolavhopp och hjälpa elever 13 - 16 år att välja rätt utbildning till gymnasiet Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer 2025-01-13 2025-04-03 Planerad
Norra Mellansverige A1 Långtidssjukskrivna i anställning för att återgå till nuvarande arbete eller byte av tjänst Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer 2025-01-13 2025-04-03 Planerad
Norra Mellansverige A1 Kompetensutveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag i Norra Mellansverige Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer 2025-08-04 2025-10-06 Planerad
Småland och Öarna A1 Insatser till sysselsatta i Småland och Öarna Privat/offentlig/idéburen sektor 2023-10-13 2024-03-20 Planerad
Småland och Öarna A2 Insatser till arbetslösa och unga i Småland och Öarna Privat/offentlig/idéburen sektor 2023-10-13 2024-03-20 Planerad
Småland och Öarna A1 Insatser till sysselsatta i Småland och Öarna Privat/offentlig/idéburen sektor 2024-04-04 2024-10-03 Planerad
Småland och Öarna A2 Insatser till arbetslösa och unga i Småland och Öarna Privat/offentlig/idéburen sektor 2024-04-04 2024-10-03 Planerad
Småland och Öarna A1 Insatser till sysselsatta i Småland och Öarna Privat/offentlig/idéburen sektor 2024-10-15 2025-03-20 Planerad
Småland och Öarna A2 Insatser till arbetslösa och unga i Småland och Öarna Privat/offentlig/idéburen sektor 2024-10-15 2025-03-20 Planerad
Sydsverige A2 Sociala innovationer Offentlig/idéburen sektor 2023-12-01 2024-03-01 Planerad
Sydsverige A1 Kompetensutveckling för anställda Privat/offentlig/idéburen sektor 2023-12-01 2024-03-01 Planerad
Sydsverige A2 Aktiv inkludering, individer som varken arbetar eller studerar (IVAS) Offentlig/idéburen sektor 2023-12-01 2024-03-01 Planerad
Sydsverige A2 Aktiv inkludering av unga Offentlig/idéburen sektor, friskolor 2024-06-01 2024-09-01 Planerad
Sydsverige A2 Transnationellt samarbete Offentlig/idéburen sektor 2024-06-01 2024-09-01 Planerad
Sydsverige A1 Kompetensutveckling för anställda Privat/offentlig/idéburen sektor 2024-06-01 2024-09-01 Planerad
Sydsverige A1 Kompetensutveckling för anställda Privat/offentlig/idéburen sektor 2024-12-01 2025-03-01 Planerad
Sydsverige A2 Aktiv inkludering Offentlig/idéburen sektor, friskolor 2024-12-01 2025-03-01 Planerad
Sydsverige A1 Kompetensutveckling för anställda Privat/offentlig/idéburen sektor 2025-06-01 2025-09-01 Planerad
Sydsverige A2 Aktiv inkludering Offentlig/idéburen sektor 2025-06-01 2025-09-01 Planerad
Västsverige A2 Etablering på arbetsmarknaden Privat/Offentlig/Idéburen sektor 2023-10-13 2024-03-20 Planerad
Västsverige A1 Kompetensutveckling för sysselsatta Privat/Offentlig/Idéburen sektor 2023-10-13 2024-03-20 Planerad
Västsverige A2 Etablering på arbetsmarknaden Privat/Offentlig/Idéburen sektor 2024-04-01 2024-10-01 Planerad
Västsverige A1 Kompetensutveckling för sysselsatta Privat/Offentlig/Idéburen sektor 2024-04-01 2024-10-01 Planerad
Västsverige A2 Etablering på arbetsmarknaden Privat/Offentlig/Idéburen sektor 2024-10-07 2025-03-27 Planerad
Västsverige A1 Kompetensutveckling för sysselsatta Privat/Offentlig/Idéburen sektor 2024-10-07 2025-03-27 Planerad
Västsverige A2 Etablering på arbetsmarknaden Privat/Offentlig/Idéburen sektor 2025-04-07 2025-10-06 Planerad
Västsverige A1 Kompetensutveckling för sysselsatta Privat/Offentlig/Idéburen sektor 2025-04-07 2025-10-06 Planerad
Östra Mellansverige A2 Underlätta återinträde på arbetsmarknaden Privat/offentlig/idéburen sektor 2023-12-25 2024-03-25 Planerad
Östra Mellansverige A1 Kompetensutveckling för sysselsatta Privat/offentlig/idéburen sektor 2023-12-25 2024-03-29 Planerad
Östra Mellansverige A2 Etablering på arbetsmarknaden Privat/offentlig/idéburen sektor 2024-09-02 2024-10-07 Planerad
Östra Mellansverige A1 Kompetensutveckling för sysselsatta Privat/offentlig/idéburen sektor 2024-09-02 2024-10-07 Planerad