Stöd och finansiering

Svenska ESF-rådet har till uppgift att förvalta Europeiska socialfonden. Vi är också nationell kontaktpunkt för EU:s program för sysselsättning och social innovation (EaSI) och ansvariga för att hantera brexitjusteringsreserven. Du kan söka finansiering till projekt från dessa fonder.

notes-optimized