Artiklar

Visa:
arrow Europeisk satsning på sociala innovationer skapar nya möjligheter för svenska aktörer

EU kommissionen har godkänt Sveriges ansökan om att bilda ett europeiskt kompetenscenter för social innovation. MSI, Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet och fyra andra svenska lärosäten, Reach for Change och Inkludera, ska tillsammans med aktörer från Spanien, Frankrike och Lettland samla och utbyta kunskap inom social innovation. – Social innovation är ett ganska brett ...

Pressmeddelande
Publicerad 2021-06-15
arrow Ny utlysning för kompetens- och verksamhetsutveckling i Sydsverige

Nu har vi öppnat utlysning för kompetens- och verksamhetsutveckling i Skåne-Blekinge. Utlysningen stänger den 30 september kl 16.00. Utlysningen prioriterar mikro, små och medelstora företag i regionen. Vi ser framför oss goda samarbetsprojekt med en projektägare som håller samman flera företag. Omfattning på utlysningen är 32 miljoner kronor. Medfinansiering från projektet ska vara 33%. Projekten ...

Nyheter
Publicerad 2021-06-03
arrow Ny utlysning PO1 Kompetensutveckling i Östra Mellansverige

Nu finns det möjlighet att söka stöd för projekt inom Programområde 1 – Kompetensförsörjning, och det särskilda målet 1.1. Svenska ESF-rådet avsätter 35 miljoner kronor i denna utlysning till projekt som ska bedrivas i Östra Mellansverige (Södermanland-, Uppsala-, Västmanland-, Örebro-, och/eller Östergötlands län). Det utlysta beloppet är preliminärt och har prognoserats utifrån i dagsläget kända ...

Nyheter
Publicerad 2021-06-01
arrow Öppen utlysning kompetensutveckling – Stockholm

Svenska ESF-rådet lyser ut 39 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Stockholmsregionen. Krav på medfinansieringen är 33 procent. Utlysningen är öppen för projekt som är inriktade på att stärka kompetensen hos sysselsatta utifrån arbetsmarknadens och enskilda arbetsplatsers behov. Den efterfrågar projekt som genomför kompetensutvecklingsinsatser till anställda. Det kan röra sig om nya satsningar ...

Nyheter
Publicerad 2021-05-31
arrow Ny utlysning i Småland och Öarna

-Utlysningens budget är 19 000 000 kr -Projektstart för de beviljade projekten är den 3 januari 2022. -Utlysningen stänger den 7 september 2021, kl. 16.00

Nyheter
Publicerad 2021-05-21
arrow Att kompetensutveckla sig genom krisen

Konferensen inleddes med en genomgång av möjligheterna att ansöka om EU-medel för kompetensutvecklingsprojekt. Under våren 2021 ska flera av Svenska ESF-rådets regioner öppna upp utlysningar inom Programområde 1 – Kompetensförsörjning. Sammanlagt ska 240 miljoner kronor utlysas i sex av ESF-rådets regioner. Följande regioner har öppnat eller ska öppna upp för ansökningar under maj/juni 2021: Västsverige ...

Nyheter
Publicerad 2021-05-19
arrow Kommande utlysning i Skåne-Blekinge

I början av juni öppnar vi en ny utlysning i programområde 1 – Kompetens- och verksamhetsutveckling. Vi försöker främst nå små och medelstora företag i regionen, med en sammanhållande projektägare. Utlyst belopp blir ca 32 miljoner kronor och medfinansieringen ska vara 33 procent. Utlysningen beräknas stänga den 30 september och projekten kan starta från januari ...

Nyheter
Publicerad 2021-05-18
arrow Utlysning, 2021/00124 – React-EU – avbryts

Beslutsprocessen vid en programändring, som React-EU är, går till så att ändringen först godkänns av Övervakningskommittén, regeringen fattar beslut, EU-kommissionen granskar och godkänner. Sedan kan Svenska ESF-rådet besluta enligt det nya, reviderade programmet.Tidplanen för detta är ännu inte klar. Den information som vi fått är att inriktningen för hur medlen kan fördelas kan komma att ...

Nyheter
Publicerad 2021-05-03
arrow Att kompetensutveckla sig genom krisen

Svenska ESF-rådet i Västsverige bjuder in till ett digitalt seminarium den 12 maj. Under denna digitala konferens presenteras praktisk information, erfarenheter från relevanta aktörer samt nya perspektiv som rör kompetensförsörjningsfrågan.

Nyheter
Publicerad 2021-05-03
arrow Anmäl dig till digital konferens 11 maj – Att kompetensutveckla sig genom krisen

Datum: Tisdag den 11 maj 2021 Tid: 9.00 – 12.00 Plats: Digitalt (länk skickas i efterhand) Sista anmälningsdag: 10 maj 2021 Läs mer om konferensen och anmäl dig under Min region/Västsverige eller https://www.esf.se/events/vastsverige-att-kompetensutveckla-sig-genom-krisen/ Efter konferensen, från kl. 12.00-15.00 finns det möjlighet till enskilda projektidémöten med samordnare från din regionala ESF-kontor.

Nyheter
Publicerad 2021-04-29
1 2 3 11