Vad är GDPR?

Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsstater.

Förordningen redogör för hur hanteringen av personuppgifter ska behandlas och innebär stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Svenska ESF-rådet måste bland annat informera om hur och i vilka sammanhang uppgifterna används samt vilka rättigheter den registrerade, alltså den vars personuppgifter ESF-rådet behandlarhar. Drabbas Svenska ESF-rådet av dataintrång måste vi under vissa omständigheter informera samtliga personer som berörs och anmäla intrånget till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Vad gäller för Svenska ESF-rådet, våra projekt och för andra intressenter?

Svenska ESF-rådet behandlar de personuppgifter som du lämnar i din projektansökan, som ett led i vår myndighetsutövning, för ändamålen stödhantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys. Uppgifterna behandlas elektroniskt. Svenska ESF-rådet lämnar även uppgifterna till andra myndigheter och till EU:s institutioner för motsvarande ändamål, i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning. Svenska ESF-rådet kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering.

När vi arrangerar informationsmöten eller andra typer av intressentmöten samlar vi in personuppgifter från deltagarna för att vi ska kunna hantera arrangemanget med stöd av vårt allmänna intresse och inom ramen för vårt uppdrag. Vi kommer att använda dina uppgifter för att kunna bjuda dig till liknande tillfällen och för att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev. Du kan när som helst meddela att du inte längre vill finnas med i vårt kontaktregister. Kontakta Svenska ESF-rådet om du vill få ytterligare information om hur vi behandlar dina uppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter.

Enligt dataskyddsförordningen har varje verksamhet ansvar för sina lagrade uppgifter gentemot den registrerade. Det innebär att organisationen som driver projekten (projektägare,) själva är personuppgiftsansvariga för projektdeltagarnas uppgifter, och för uppgifter om de anställda i projektet. Varje projektägare bör själv, egenskap av personuppgiftsansvarig, ta ställning till vad förordningen innebär för den egna organisationen, och utforma hanteringen av personuppgifter så att den överensstämmer med regelverket.

För mer information, besök Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill göra gällande dina rättigheter är du välkommen att kontakta Svenska ESF-rådet eller direkt till dataskyddsombud på dataskyddsombud@esf.se.

Om du vill begära ett registerutdrag så kontakta oss på någon av ovan kontaktvägar.

När du fyller i formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter endast för att hantera din begäran. Dina personuppgifter kommer att raderas när de inte längre behövs för hanteringen, som längst ett år.  Om du vill få regelbundna nyheter från Svenska ESF-rådet eller inbjudan till liknande event, anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev på länken ”Nyhetsbrev” i sidfoten nedan.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Exempel: Namn Kalle Andersson
Exempel: kalle.andersson@xxx.se
Vill begära registerutdrag
När du fyller i formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter endast för att hantera din begäran.

Innehåll på sidan