Min region

Du kan söka stöd för både lokala, regionala och nationella projekt från oss på Svenska ESF-rådet. Vi finns över hela landet, i åtta olika regioner med varsitt regionkontor. Huvudkontoret i Gävle samordnar de nationella projekten. Hitta ditt kontor!

hand-location_Min region

Välj region

map map map map map map map map map map

Övre Norrland

Övre Norrland omfattar länen Västerbotten och Norrbotten.

Utlysningsplan

Utlysningsplanen presenterar de utlysningar som Svenska ESF-rådet planerar att genomföra. Observera att samtliga uppgifter är preliminära och kommer att justeras löpande. När första ansökningsdatum för en planerad utlysning har passerats hittar du utlysningen under Utlysningar. För mer information, ta kontakt med aktuellt regionkontor.

Program­område Inriktning Möjliga stödsökande Första ansöknings­datum Sista ansöknings­datum Totalt belopp Status
A1 Kompetensutveckling i Övre Norrland offentlig, privat och idéburen sektor 2024-10-01 2025-03-13 Planerad
A2 Insatser för individer utanför arbetsmarknaden offentlig, privat och idéburen sektor 2024-10-01 2025-03-13 Planerad
D Öka kapaciteten i den glesa geografin i Övre Norrland offentlig, privat och idéburen sektor 2024-10-01 2025-03-13 Planerad
A1 Kompetensutveckling i Övre Norrland offentlig, privat och idéburen sektor 2025-04-08 2025-09-11 Planerad
A2 Insatser för individer utanför arbetsmarknaden offentlig, privat och idéburen sektor 2025-04-08 2025-09-11 Planerad
D Öka kapaciteten i den glesa geografin i Övre Norrland offentlig, privat och idéburen sektor 2025-04-08 2025-09-11 Planerad
A1 Kompetensutveckling i Övre Norrland offentlig, privat och idéburen sektor 2025-10-07 2026-03-12 Planerad
A2 Insatser för individer utanför arbetsmarknaden offentlig, privat och idéburen sektor 2025-10-07 2026-03-12 Planerad
D Öka kapaciteten i den glesa geografin i Övre Norrland offentlig, privat och idéburen sektor 2025-10-07 2026-03-12 Planerad
A1 Kompetensutveckling i Övre Norrland offentlig, privat och idéburen sektor 2026-04-07 2026-09-10 Planerad
A2 Insatser för individer utanför arbetsmarknaden offentlig, privat och idéburen sektor 2026-04-07 2026-09-10 Planerad
D Öka kapaciteten i den glesa geografin i Övre Norrland offentlig, privat och idéburen sektor 2026-04-07 2026-09-10 Planerad
Här hittar du ESF-rådet Övre Norrlands utlysningar, både aktuella och avslutade.
Se vilka projekt i Övre Norrland som har blivit beviljade stöd från ESF-rådet.
Om regionens utmaningar och prioriteringar, vår handlingsplan och hur vi är organiserade.
Vi diskuterar gärna din projektidé, ger stöd och rådgivning till dig som ska söka stöd eller har fått stöd för lokala och regionala projekt.
Välkommen att kontakta oss! Här finns kontaktuppgifter till regionkontoret och våra medarbetare.