Stöd och rådgivning

ESF Nationellt arbetar mot företag och organisationer i hela Sverige. Skillnaden mellan regionala och nationella medel är att de nationella avgränsas till satsningar som är väl motiverade för ett nationellt genomförande, det vill säga där lösningen kräver insatser eller åtgärder på en sammanhållen nivå och därmed förstärka ESF:s regionala medel. Genomförandet ska ske på såväl lokal, regional som nationell nivå. 

Till oss kan du vända dig om du har en idé om ett projekt, vill ha stöd och information då du ska ansöka om stöd till ditt projekt eller om du är igång och arbetar med ett ESF-projekt. 

Bilagor till ansökan

Konferenser, informationsmöte och uppstartsmöten

Inspiration från tidigare projekt

Rådgivning och stöd

Du är alltid välkommen att ringa eller skriva till oss.

Vi lyssnar gärna på dina tankar om en projektidé, behöver stöd i att fylla i en ansökan m.m.

Innehåll på sidan