information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Våra prioriteringar

Uppsala, Sörmland, Östergötland, Örebro och Västmanland län

Vilka typer av projekt som får bidrag från ESF-rådet skiljer sig åt mellan de olika regionerna. Det beror på vilka utmaningar och behov den enskilda regionen har. Här kan du läsa om vilka prioriteringar region Östra Mellansverige har gjort. Du kan också ta del av vår regionala handlingsplan som är grunden för vilka prioriteringar vi gjort.

Du kan även läsa om strukturfondspartnerskapet som finns för att öka vår lokala förankring och ta rätt beslut då vi prioriterar om satsningar och om vilka projekt som ska få bidrag.

Prioriterade områden

Socialfonden består av två programområden vilka vänder sig till sysselsatta på
arbetsmarknaden respektive arbetslösa vilka står utanför arbetsmarknaden.

Utpekade insatsområden är prioriterade utifrån de långsiktiga mål och effekter
som involverade parter vill uppnå.

Prioriterade mål programområde 1 – kompetensförsörjning

 • Stärka tillgången till livslångt lärande och höja arbetskraftens kunskaper
 • Underlätta övergången från utbildning till arbetsliv

Prioriterade mål programområde 2 – ökade övergångar till arbete

 • Tillgång till sysselsättning för arbetssökande
 • Varaktig integration av ungdomar
 • Aktiv inkludering för ökad anställbarhet

Regional handlingsplan

Den regionala handlingsplanen är godkänd av Socialfondens övervakningskommitté.

Utifrån en vision för hela regionen, planens strategiska inriktning och den socioekonomiska analysens resultat har regionalt tillväxtansvariga pekat ut ett antal mål och prioriteringar för Socialfondens insatser i regionen för att minska utanförskapet, öka konkurrenskraften och stärka tillväxten.

Strukturfondspartnerskapet

För att ge Socialfondsprogrammet en regional förankring har åtta regionala Strukturfondspartnerskap bildats i Sverige. De kommer att verka både för Socialfonden och Regionalfonden. De kan på så sätt se till att insatserna för de båda programmen samverkar, vilket är tanken.

Partnerskapen ska vara sammansatta av förtroendevalda representanter för kommuner och landsting, i vissa fall sametinget, företrädare för arbetsmarknadens organisationer och för berörda länsstyrelser, länsarbetsnämnder, intresseorganisationer och föreningar.

Strukturfondspartnerskapen prioriterar mellan projektansökningar som kommer in till ESF-rådet.

Utsedda ledamöter Östra Mellansverige

Ordförande

Greger Tidlund (s), Södermanland

Huvudsekreterare

Elisabeth Langgren Lundov, Regionförbundet Sörmland

Kommuner och Regioner

 • Iha Frykman (m), Vice ordförande, Södermanland
 • Sarita Hotti (s), Södermanland
 • Maria Gardfjell (mp), Uppsala
 • Björn-Owe Björk, Uppsala
 • Kenneth Östberg (s), Västmanland
 • Maria Dellham (m), Västmanland
 • Catarina Pettersson (s), Västmanland
 • Anders Ceder (s), Örebro
 • Katarina Hansson (s), Örebro
 • Eva C Andersson (s), Östergötland
 • Per Larsson (kd), Östergötland
 • Jan Owe-Larsson (m), Östra Mellansverige gemensamt

Arbetsmarknadens organisationer

 • Ewa Callhammar, SKL
 • Annika Olofsson LO, kommunal
 • Eric Erjeby, LRF
 • Annika Johansson, Unionen

Länsstyrelser

 • Maria Ek, Västmanland
 • Anita Norén, Örebro
 • Christel Benfalk, Uppsala

Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan

 • Victoria Axberg, Arbetsförmedlingen
 • Melul Sevim, Försäkringskassan

Intresseorganisationer och Föreningar

Anders Johansson, Coompanion

Universitet/Högskola

Krister Halldin, Uppsala universitet

Sekretariat

Ett sekretariat för att sköta det löpande arbetet i strukturfondspartnerskapet återfinns på Region Sörmland med huvudsekreterare Elisabeth Langgren Lundov.


Elisabeth Langgren Lundov 
Telefon: 070-6664964   
E-post: elisabeth.langgren.lundov@regionsormland.se     
Hemsida: www.regionsormland.se

Innehåll på sidan