information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Våra prioriteringar

Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län

Vilka typer av projekt som får bidrag från ESF-rådet skiljer sig åt mellan de olika regionerna. Det beror på vilka utmaningar och behov den enskilda regionen har. Här kan du läsa om vilka prioriteringar region Småland och Öarna har gjort. Du kan också ta del av vår regionala handlingsplan som är grunden för vilka prioriteringar vi gjort.

Du kan även läsa om strukturfondspartnerskapet som finns för att öka vår lokala förankring och ta rätt beslut då vi prioriterar om satsningar och om vilka projekt som ska få bidrag.

Prioriterade områden

Under programperioden 2014-2020 har region Småland och Öarna fokuserat sina insatser mot följande utmaningar som har identifierats i den regionala handlingsplanen:

  • Svag befolkningsutveckling och obalans i demografin
  • Låg utbildningsnivå
  • Hög andel lågteknologisk industri, låg andel tjänste- och serviceföretag och låg andel nyföretagande
  • Svårigheter att matcha arbetskraftens kompetens mot arbetsmarknadens behov
  • Sjukpenningtalet ökar – främst bland kvinnor.

Regional handlingsplan

Den regionala handlingsplanen utgår från omvärldsanalys, behovsanalys samt målgruppsanalys ur ett socioekonomiskt perspektiv med regional inriktning och fokus.

Den utgör en regional anpassning av det nationella programmet och anger för regionen identifierade utgångspunkter och prioriteringar. Den socioekonomiska analysen utgör tillsammans med varje läns regionala utvecklingsstrategier och OECD-rapporten det viktigaste underlaget för den regionala planen.

Den regionala handlingsplanen omfattar de regionala medlen i programområde 1 och 2.

Strukturfondspartnerskapet

För att ge Socialfondsprogrammet en regional förankring har åtta regionala Strukturfondspartnerskap bildats i Sverige. De kommer att verka både för Socialfonden och Regionalfonden. De kan på så sätt se till att insatserna för de båda programmen samverkar, vilket är tanken.

Regeringen utser ordföranden i respektive Strukturfondspartnerskap.

Partnerskapen ska vara sammansatta av förtroendevalda representanter för kommuner och landsting, i vissa fall sametinget, företrädare för arbetsmarknadens organisationer och för berörda länsstyrelser, intresseorganisationer och föreningar.

Innehåll på sidan