information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Våra prioriteringar

Hallands och Västra Götalands län

Vilka typer av projekt som får bidrag från ESF-rådet skiljer sig åt mellan de olika regionerna. Det beror på vilka utmaningar och behov den enskilda regionen har. Här kan du läsa om vilka prioriteringar region Västsverige har gjort. Du kan också ta del av vår regionala handlingsplan som är grunden för vilka prioriteringar vi gjort.

Du kan även läsa om strukturfondspartnerskapet som finns för att öka vår lokala förankring och ta rätt beslut då vi prioriterar om satsningar och om vilka projekt som ska få bidrag.

Prioriterade områden

Utvecklingsbehov 1: Möta omställningsbehov på arbetsmarknaden

 • Möjligheterna för små och medelstora företag att arbeta med strategisk kompetensförsörjning.
 • Möjligheter för sysselsatta i små- och medelstora företag att kompetensutvecklas.
 • Ökad rörlighet på arbetsmarknaden genom tillgång till livslångt lärande för anställda.

Utvecklingsbehov 2: Matchning mellan utbildning och arbetsliv för ökad sysselsättning

 • Kompetensförsörjning och nyrekrytering inom vård och omsorg för att möta kommande kompetensbehov.
 • Främja en mer jämställd arbetsmarknad genom att bryta könstereotypa utbildnings- och yrkesval.
 • Stärkt samverkan mellan utbildning och arbetsliv.
 • Stärka förutsättningarna för att studie- och yrkesvägledning ska vara hela skolans ansvar.

Utvecklingsbehov 3: En mer inkluderande arbetsmarknad

 • Ökad samverkan mellan relevanta aktörer som bidrar till att underlätta etableringen på arbetsmarknaden.
 • Ge kvinnor och män förutsättningar att kunna etablera sig, återinträda på eller närma sig arbetsmarknaden efter egen förmåga.
 • Förebygga och motverka diskriminering på arbetsmarknaden.
 • Främja samverkan mellan myndigheter och andra aktörer för en inkluderande arbetsmarknad.

Utvecklingsbehov 4: Minska den psykiska ohälsan

 • Samordnande insatser för kvinnor och män med sammansatt problematik, utifrån individens behov.
 • Strukturell samverkan för att förebygga och minska psykisk ohälsa.
 • Främja socialt företagande som en väg tillbaka till sysselsättning.

Utvecklingsbehov 5: Minskade Skolavhopp

 • Strukturell samverkan för att förebygga skolavhopp.
 • Aktivt arbeta både på struktur- och individnivå för kvinnor och män som hoppat av skolan i förtid.

Utvecklingsbehov 6: En förbättrad integration

 • Ökad samverkan mellan relevanta aktörer för att underlätta nyanländas etablering.
 • Attitydpåverkande för att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsmarknaden
 • Ta tillvara på redan existerande kunskap och kompetens.

Regional handlingsplan

Strukturfondspartnerskapet

Västsveriges strukturfondspartnerskap (partnerskapet) har uppgiften att prioritera bland inkomna regionala projektansökningar inom socialfonden respektive regionalfonden.

De förvaltande myndigheterna för det regionala strukturfondsprogrammet Västsverige och Västsveriges regionala handlingsplan för socialfonden är Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet. De gör först en laglighetsprövning av alla inkomna projektansökningar.

De ansökningar som uppfyller de formella kraven går vidare till partnerskapet. Västra Götalandsregionen är värdorganisation för strukturfondspartnerskapet och dess sekretariat.

Partnerskapet gör en prioriteringsordning bland projekten. För Socialfondsprogrammet och Regionala strukturfondsprogrammet har partnerskapet antagit riktlinjer för prioritering av projekt.

Ledamöter SFP

Ordförande

 • Kristina Jonäng, Västra Götalandsregionen
 • Ersättare: Dag Hultefors, Region Halland

Kommuner och regioner

 • GunMarie Stenström, Region Halland
 • Helene Andersson, Region Halland
 • Stina Isaksson, Region Halland
 • Therese Stoltz, Region Halland
 • Eva Borg, Kungsbacka kommun
 • Lars Holmin, Västra Götalandsregionen
 • Alex Bergström, Västra Götalandsregionen
 • Bengt Forsling, Västra Götalandsregionen
 • Martin Carling, Kommunalförbundet Fyrbodal
 • Marina Johansson, Göteborgs stad
 • Arbetsmarknadens organisationer
 • Gabor Hajdu Rafis, Unionen
 • Catarina Eng, Kommunal
 • Jan Landström, LRF
 • Tina Ehn, SKR

Länsstyrelser

 • Cecilia Engström, Länsstyrelsen Halland
 • Lisbeth Schultze, Länsstyrelsen Västra Götaland

Försäkringskassan

Sofia Lantz, Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen

Helene Centerhorn, Arbetsförmedlingen

Universitet/Högskola

Anders Nelson, Högskolan Halmstad

Näringsliv

Jakob Eriksson Saternus, Företagarna

Intresseorganisationer och föreningar

Lotta Åberg, Coompanion

Innehåll på sidan