Beslut om stöd till fiskeri- och vattenbrukssektorn för ökade kostnader till följd av brexit

25 november 2022

Förra veckan tog regeringen beslut om en förordning som ger företag i fiskeri- och vattenbrukssektorn möjligheter att få stöd för ökade kostnader till följd av att Storbritannien lämnat EU.

Stödet ges inom den så kallade brexitjusteringsreserven (BAR) och kan ges för kostnader under perioden 1 januari 2020 till och med 31 december 2023.

Stöd till fiskeri- och vattenbrukssektorn omfattar fem områden:

  • stöd för tillfälligt upphörande av fiskeaktivitet
  • stöd för inkomstbortfall för perioden januari–mars 2021 för fisket
  • stöd till inkomstbortfall till andra aktörer än de som har licenser inom fisket
  • stöd för inkomstbortfall till följd av minskade fiskekvoter och för administrativa kostnader.

Jag välkomnar att förordningen är beslutad och att vi nu även kan ge stöd till företag inom fiskeri- och vattenbrukssektorn för att dämpa effekten av att Storbritannien har lämnat EU, säger Håkan Forsberg, generaldirektör på Svenska ESF-rådet

Stödet söks genom utlysningar

Möjligheten att söka stöd kommer att ske genom utlysningar som publiceras på Svenska ESF-rådets hemsida esf.se. I varje utlysning anges specifika villkor för ansökan och de aktörer som kan få stöd. Utlysningarna planeras att öppnas under december.

Bakgrund

Syftet med BAR är att minska den negativa inverkan på den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen på grund av Storbritanniens utträde ur unionen. Det ekonomiska bidraget från reserven får avse utgifter för vissa åtgärder som medlemsstaterna har vidtagit under perioden 2020–2023. Den 28 oktober 2021 utsåg regeringen Svenska ESF-rådet som förvaltande myndighet. Tidigare i år beslutade regeringen om stöd inom BAR till företag och statliga myndigheter exklusive fiskeri- och vattenbrukssektorn.

Det finns två utlysningar publicerad på esf.se inom BAR:

Utlysning om Stöd till företag omgång 2 kommer att publiceras under januari 2023.

Frågor

Vid frågor kontakta Malin Zetterberg, gruppchef för arbetet med brexitjusteringsreserven malin.zetterberg@esf.se.