115 miljoner till Norrbotten och Västerbotten för arbetsmarknadssatsningar

29 januari 2024

Svenska ESF-rådet öppnade 22 januari möjligheten att söka medel om totalt 115 000 000 kr i Norrbotten och Västerbotten. Europeiska socialfonden ska finansiera kompetensutveckling, kompetensförsörjning, kompetensomställning och glesbygdssatsningar i offentliga och privata organisationer. Den gröna omställningen och samhällsomställningen som påverkar alla verksamheter vilket innebär att det finns ett stort behov av ny kompetens, kompetensomställning och inte minst nya arbetssätt och samverkansformer för att klara av denna förändring.

Socialfonden är medel som kommer tillbaka från EU utifrån Sveriges medlemskap och som ska bidra till utveckling av människors möjligheter på arbetsmarknaden i alla medlemsländer. Det är en möjlighet att öka människors rörlighet på arbetsmarknaden och bidra till lösningar och nya arbetssätt för de som finns utanför arbetsmarknaden för att komma in på arbetsmarknaden och alla som har en anställning oavsett anställningsform. 

Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna

Gleshetsmedlen som är unikt för norra Sverige är resurser som ska stötta verksamheter som inte har kapacitet att driva eller hitta samverkan mellan organisationer eller verksamheter för fortsatt arbete av kompetensförsörjning. Avsikten är att bygga, driva och utveckla samverkan och nya strukturer för att klara de utmaningar som sker på arbetsmarknaden i Norrbotten och Västerbotten. Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna just nu då arbetstillfällena och kompetensbehoven ökar i snabb takt samtidigt som kompetensbehoven förändras över tiden inom alla verksamheter.

– Socialfonden är en fantastisk möjlighet för att stötta och bidra till att och män som bor i Norrbotten och Västerbotten väljer att stanna kvar, att fler kvinnor väljer att flytta hit och att arbetsgivare kan fortsätta utveckla anställda och verksamhet. Det här är grunden för den stora samhällsförändringen som just nu sker, säger Emma Engelmark, regionchef för Svenska ESF-rådet i Övre Norrland.

Läs mer om utlysningarna