122 miljoner till projekt för kompetensutveckling och stöd till arbetslösa med försörjningsstöd

2 juli 2024

Svenska ESF-rådet öppnade i slutet av januari två nya utlysningar. Det gav möjligheten att ansöka om projektmedel i region Norra Mellansverige (Gävleborg, Dalarna och Värmland). Nu är det klart vilka ansökningar som har beviljats medel att driva projekt!

Det handlar om EU-medel som kommer från Europeiska socialfonden och som ska ge stöd till arbetslösa i försörjningsstöd att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden samt erbjuda anställda inom kommuner att ta del av kompetenshöjande insatser.

– Region Norra Mellansverige är i stort behov att få ned arbetslösheten och höja kompetensnivån. De projekt som nu har beviljats medel av Europeiska socialfonden+ kommer kunna bidra till detta, vilket är välkommet för regionen och för alla de enskilda individer som får stöd att stärka sin ställning på arbetsmarknaden, säger Per-Åke Fredriksson, Regionchef Norra Mellansverige.  

Utlysningen “Kompetensutveckling för anställda inom kommuner och privata utförare av kommunal verksamhet i Norra Mellansverige”

Utlyst belopp: 65 miljoner kronor

Beviljade projekt

  • Säffle kommun får 6,6 miljoner kronor till projektet Hållbar kompetenskraft med folkhälsan i fokus.
  • Sandvikens kommun får 6,7 miljoner till projektet Kompetensförstärkning i välfärdssektorn.
  • Hudiksvalls kommun får 6,5 miljoner kronor till projektet Kompetensutvecklingsinsatser för kommunanställdas
  • Falun Borlänge regionen AB får 24 miljoner kronor till projektet Växtplats LSS.

Utlysningen “Stöd till arbetslösa i försörjningsstöd som inte bedöms kunna ta del av Arbetsförmedlingens insatser i Norra Mellansverige”

Utlyst belopp: 84 miljoner kronor

Beviljade projekt

  • Falun Borlänge regionen AB får 23 miljoner kronor till projektet EgenmaktsArenan Dalarna 
  • Region Gävleborg får 28 miljoner kronor till projektet IDIS – Inkludering och Delaktigt I Samverkan 
  • Karlstads kommun får 27 miljoner kronor till projektet Värmland SamArbetar 

Läs mer om beviljade projekt i region Norra Mellansverige.