61 miljoner till kompetensutveckling i Västsverige

29 maj 2020

Pandemin slår hårt mot svensk ekonomi. I en unikt snabb process fördelar Svenska ESF-rådet idag ut stöd till 22 projekt som ska erbjuda kompetensutveckling till varslade och permitterade. I Västsverige får två projekt dela på 45 miljoner kronor och ytterligare 16 miljoner kronor delas ut till ett nationellt projekt med bas i Borås.

Svenska ESF-rådet fördelar medel från Europeiska socialfonden. De är till för att stärka sysselsättningen i Europa. Situationen på svensk arbetsmarknad där pandemin lett till stora varsel och permitteringar gjorde att regeringen i april beslutade att omfördela 300 miljoner kronor till en omedelbar utlysning. I en unikt snabb process har Svenska ESF-rådet i veckan fattat beslut om att dela ut stöd till 22 projekt i hela landet. 

– I en kris måste alla hjälpas åt och det känns bra att vi idag kan lämna besked som innebär att 25 000 personer som fått tuffa besked om permittering eller varsel kan ges en möjlighet att utveckla sin kompetens. De här projekten har tagits fram i imponerande fart och de första kommer att starta redan på måndag, säger Lars Lööw, generaldirektör för Svenska ESF-rådet.  

I Västsverige är det två projekt som får medel. 

  • Göteborgsregionen leder ett av projekten där 1750 varslade, varav minst 800 kommer från fordonsindustrin, ska få kompetensutveckling. 30 miljoner satsas.
  • 15 miljoner kronor beviljas projektet Kompa Halland där uppemot 2000 individer ska få utbildningsinsatser. Högskolan i Halmstad driver projektet i bred samverkan med halländska aktörer.
  • Högskolan i Borås och Science Park Borås fick ytterligare 16 miljoner kronor av Socialfondsmedlen för sitt nationella projekt Re:skill Textile & Fashion. Projektet har fokus på kompetensutveckling för en hållbar samhällsomställning genom sin satsning på cirkulär ekonomi inom textilbranschen.

– Det fanns flera starka projekt att prioritera mellan vid fördelningen av Socialfondsmedlen i Västsverige. Jag är glad över att vi lyckades bli överens om de tre projekten som fokuserar på att behålla kompetens i viktiga branscher. Det kvarstår stora behov av både generella och branschspecifika insatser för att täcka hela Västsverige. Mode och inredning har en stark attraktionskraft men är också en bransch som har påverkats kraftigt av Covid 19. Branschen är viktig för att skapa levande handelsplatser och bidrar även till en utvecklad besöksnäring. Jag är mycket nöjd med att vi kunde enas i den nationella beslutsgruppen kring denna satsning, säger Kristina Jonäng

För mer information:

Emma Stjernstedt
Svenska ESF-rådet
073-098 34 79
Emma.stjernstedt@emma-stjernstedtesf-se