Socialfondsmedel ställs till förfogande på grund av covid-19

20 mars 2020

Svenska ESF-rådet har sedan förra veckan fört samtal med Arbetsmarknadsdepartementet om hur socialfonden på bästa sätt kan bidra i det rådande läget med spridningen av coronaviruset, covid-19.

Frågan om socioekonomiska konsekvenser av coronaviruset är ett av fyra prioriterade områden som EU:s stats- och regeringschefer pekat ut.

I samråd med Arbetsmarknadsdepartementet förbereder därför Svenska ESF-rådet ett förslag till omfördelning av socialfondsmedel för att hjälpa till att lindra de negativa samhällsekonomiska följderna som uppstått i samband med den pågående krisen. Förslaget är beroende av om EU-kommissionen beslutar om en ändring i regelverket i ESF-förordningen.

Förutsatt att EU-kommissionens förslag om ändring i regelverket antas så bedömer ESF-rådet att cirka 295 miljoner kronor i socialfondsmedel kan omfördelas och föras över till det programområde som berör permitterad och varslad personal. Utrymmet för att utlysa medel för dessa målgrupper skulle då öka väsentligt. 

– Den kris vi nu upplever påverkar väsentligt hela samhället. Ett stort antal arbetstagare i en rad olika branscher berörs genom varsel och permitteringar och åtgärder måste vidtas snabbt, säger Lars Lööw, generaldirektör, ESF-rådet. Genom en omfördelning av programmedel kan vi redan nu planera för utlysningar som riktar sig till drabbade målgrupper.

Europeiska kommissionen presenterade den 13 mars 2020 förslaget ”Coronavirus Response Investment Initiative” som syftar till att mobilisera sammanhållningspolitiken för att bekämpa de negativa ekonomiska effekterna av covid-19 i EU:s medlemsländer. Förslaget innebär bland annat en möjlighet för medlemsländerna att göra vissa omfördelningar av programmedel. 

– Den Europeiska socialfonden har bidragit vid ett tidigare tillfälle, jag tänker närmast på finanskrisen 2008, och då kunnat göra skillnad. Att Europeiska kommissionen nu tydligt agerar och mobiliserar kommer att betyda mycket för alla medlemsländer, konstaterar Lars Lööw.

Kontakt:

Lena Säfström
Kommunikatör, Svenska ESF-rådet
Tel: 070-800 42 66
e-post: lena.safstrom@esf.se

Läs mera här: EU-kommissionen, Urgent response