82 500 000 kronor till Norrbotten och Västerbotten

28 juni 2023

Svenska ESF-rådet öppnade den 27 juni möjligheten att ansöka om socialfondsmedel för 82 500 000 kr. EU-medlen ska gå till kompetensutveckling och glesbygdssatsningar.

De projektansökningar som beviljas medel ska öka rörligheten och omställningen på arbetsmarknaden, möjliggöra att arbetslösa får arbete och hitta strukturer och öka kapaciteten inom glesbygden för att stötta de behov och utmaningar som finns inom dessa områden, säger Emma Engelmark, Regionchef Övre Norrland.

Ansökningstiden är 27 juni till 14 september 2023. 16–17 augusti anordnas tillfälle för information och dialoger om projektidéer.

Fördelning av medel

27 000 000 kronor avser kompetensutveckling för anställda inom företag, myndigheter, kommuner, föreningar och branschorganisationer och så vidare. Det finns möjlighet att söka projektmedel för förstudieprojekt och genomförandeprojekt.

55 000 000 kronor är avsedda att öka kapaciteten i glesbygden och för att modernisera arbetsmarknadens instruktioner och tjänster. Även inom detta område finns möjligheten att söka medel för förstudieprojekt och genomförandeprojekt.

Kontaktpersoner Svenska ESF-rådet

Emma Engelmark, Regionchef Övre Norrland, 0920–38481, emma.engelmark@esf.se.

Fakta

Mer om ESF+

  • Genom socialfondsprogrammet ESF+ arbetar Svenska ESF-rådet för en inkluderande arbetsmarknad i hela Sverige.
  • Programperioden 2021–2027 innehåller fem programområden; inkluderande och hållbart arbetsliv för alla, öka övergångarna till arbete, minska risken för ekonomisk utsatthet, öka kapaciteten i glesbygden samt social innovation.
  • Vi finansierar projekt som bidrar till kompetensutveckling, sysselsättning och tillväxt som stärker alla.

Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. I Sverige stöder Socialfonden projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling