149 miljoner ska stärka arbetsmarknaden i Norra Mellansverige

31 januari 2024

Svenska ESF-rådet öppnade i slutet av januari två nya utlysningar. Det ger möjligheten att ansöka om projektmedel för 149 000 000 kr i region Norra Mellansverige. Det handlar om EU-medel som kommer från Europeiska socialfonden och som ska ge stöd till arbetslösa i försörjningsstöd att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden samt erbjuda anställda inom kommuner att ta del av kompetenshöjande insatser. Aktörer inom offentlig, privat och idéburen sektor kan ansöka om medel för att driva projekt inom Gävleborg, Dalarna och Värmland.

– Vår förhoppning är att denna satsning på en stärkt arbetsmarknad och förbättrade strukturer i regionen ska intressera många aktörer att driva projekt, säger Per-Åke Fredriksson, regionchef Norra Mellansverige

Två utlysningar på 149 miljoner kronor

Utlysningarna om medel kommer att hållas öppna till 3 april 2024. Totalt rör det sig om två utlysningar på 149 miljoner kronor. 

  • 65 miljoner för kompetensutveckling av anställda inom kommuner och privata utförare av kommunala verksamheter. Läs utlysningen.
  • 84 miljoner för stöd till arbetslösa i försörjningsstöd som inte bedöms kunna ta del av Arbetsförmedlingens insatser. Läs utlysningen