Europeisk satsning på sociala innovationer skapar nya möjligheter för svenska aktörer

15 juni 2021

EU kommissionen har godkänt Sveriges ansökan om att bilda ett europeiskt kompetenscenter för social innovation. MSI, Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet och fyra andra svenska lärosäten, Reach for Change och Inkludera, ska tillsammans med aktörer från Spanien, Frankrike och Lettland samla och utbyta kunskap inom social innovation.

– Social innovation är ett ganska brett och vagt begrepp för många men jag är övertygad om att det kommer att förändras nu. Tack vare Europeiska socialfonden har vi genom åren kunnat finansiera social innovation. Yallatrappan är ett av många exempel. Nu har Mötesplats Social Innovation vid  Malmö universitet och fyra andra svenska lärosäten, Reach for Change och Inkludera fått medel från kommissionen vilket kommer hjälpa både oss och aktörer runt om i landet att utveckla social innovation inom ESF+. Jag ser fram emot det, säger Håkan Forsberg, generaldirektör Svenska ESF-rådet.

EU kommissionen ser möjligheter med sociala innovationer som fokuserar på att lösa samhällsutmaningar genom samverkan över sektorsgränser. Därför satsar kommissionen nu på att stärka arbetet och utvecklingen genom samarbeten mellan länder inom EU. Flera europeiska konsortier har godkänts och tilldelats EU-medel.

Kerstin Tham, rektor Malmö universitet

Under två år fram till sista juni 2023 ska aktörerna i de fyra länderna samla kunskap och utveckla social innovation. Ekosystemen med deras styrkor och svagheter ska kartläggas, en till två sociala innovationsprojekt ska skalas upp, verktyg och metoder för hur man bygger kapacitet för social innovation ska utvecklas och delas och slutligen ska länderna arbeta fram nationella strategier och aktivitetsplaner.

En konsekvens av den pågående pandemin är att de sociala klyftorna förväntas öka och att vi nu behöver hitta gemensamma lösningar för att möta dessa utmaningar. Det finns många exempel på sociala innovationer som har utvecklats under pandemin och här tror jag att vi kan lära oss av varandra inom EU. Sverige och MSI har en mycket viktig roll i detta sammanhang, säger Kerstin Tham, rektor Malmö universitet.