Pressmeddelande: Regeringen har fattat beslut om ESF+

10 december 2021

Programmet omfattar cirka 707 miljoner euro. Regeringen föreslår bland annat att medlen ska riktas mot insatser som ska bidra till sysselsättning och främja ett livslångt lärande.

Läs hela regeringens pressmeddelande om ESF+ här.