Ledningen

Nedan hittar ni hela ledningsgruppen.

Generaldirektör

Håkan Forsberg

Ställföreträdande myndighetschef och förvaltningschef

Jonas Bergström

Enhetschef nationella enheten

Jens Löf

Programchef

Maria Rönnbäck

Regionchef Övre Norrland

Emma Engelmark

Regionchef Mellersta Norrland och Norra Mellansverige

Annette Saväng

Regionchef Stockholm och Östra Mellansverige

Magnus Stridh

Regionchef Västsverige och Småland och Öarna

Åza Rydén

Regionchef Sydsverige

Andreas Larsson

Chef för Analys- och Kommunikationsenheten

Jenny Glumoff

 tf Chef administrativa enheten

Carolin Westin

IT-chef

Rickard Blank

HR-chef

Frida Englund

Adjungerad till ledningsgruppen

Chef internrevision

Mikael Boo

Innehåll på sidan