51,8 miljoner till projekt inom kompetensutveckling och kompetensförsörjning

3 juli 2024

Svenska ESF-rådet stängde i mars tre utlysningar där organisationer i region Mellersta Norrland kunnat ansöka om projektmedel från Europeiska socialfonden. Utlysningarna riktade sig mot kompetensutveckling för anställda, insatser för de som står utanför arbetsmarknaden samt ökning av kapaciteten i den glesa geografin. Åtta projekt har nu beviljats stöd på totalt 51,8 miljoner kronor.

 Det är positivt med så många verksamheter som kommer göra nytta för regionens utveckling, säger Per-Åke Fredriksson, Regionchef Norra Mellansverige.

Utlysningen “Kompetensutveckling för sysselsatta i Mellersta Norrland”

Utlyst belopp: 18 miljoner kronor

Beviljade projekt

  • Åre kommun får 2 miljoner kronor till projektet LÄRDIG (Lärande i digital miljö) 
  • Region Jämtland Härjedalen får 6,5 miljoner kronor till projektet Kompetensutveckling hälso-och sjukvården 

Utlysningen “Etablera och inkludera individer till arbetsmarknaden i Mellersta Norrland”

Utlyst belopp: 24 miljoner kronor

Beviljade projekt

  • Krokoms kommun får 6,3 miljoner kronor till projektet SETA-samordnad etablering till arbete 
  • Stiftelsen Vårsta diakonigård får 7,7 miljoner kronor till projektet Vårsta Antiloopen – din väg till egen försörjning 
  • Folkuniversitetet Stiftelsen Kurs- Verksamhet VI får 5 miljoner kronor till projektet Trainee Norr 

Utlysningen “Öka strukturell kapacitet i Mellersta Norrlands glesa geografi”

Utlyst belopp: 102 miljoner kronor

Beviljade projekt

  • Strömsunds kommun får 6 miljoner kronor till projektet Strategi 2032: Målinriktad kompetensförsörjning 
  • Östersunds kommun får 2,6 miljoner kronro till projektet It’s a match! 
  • Region Jämtland Härjedalen får 8 miljoner kronor till projektet Kompetensfocus Jämtland Härjedalen 
  • BRON Innovation AB får 5,3 miljoner kronor till projektet Attract2Tech: Samverkan för ökad IT-kompetens 
  • Härnösands kommun får 2 miljoner kronor till projektet Sammanhållen modell för individen