Stort intresse för projekt till stöd för ukrainska flyktingar i Sverige

18 oktober 2023

I maj fattade regeringen beslut att tillföra ytterligare resurser för att stötta ukrainare som flytt till Sverige. Den 22 juni öppnade därför Svenska ESF-rådet ytterligare en utlysning, den tredje i sitt slag, på 316 miljoner kronor och intresset var mycket stort. 97 ansökningar om totalt 538 miljoner kronor kom in. 54 projekt runt om i Sverige har nu beviljats stöd och kan sätta i gång med sitt arbete.

Myndigheten finansierade fram till och med oktober projekt för 620 miljoner kronor för att målgruppen ska komma i arbete och bli socialt delaktiga under den tid de har tillfälligt skydd i Sverige. Med denna utlysning inkluderad handlar det totala åtagandet om 936 miljoner och 143 projekt för individer som omfattas av massflyktsdirektivet, säger Håkan Forsberg, generaldirektör för Svenska ESF-rådet.

Stor spridning av projekt

Utlysningen öppnade den 22 juni och stängdes den 31 augusti, 97 ansökningar kom in. 75 av ansökningarna godkändes och 54 av dessa beviljades stöd. Totalt beräknas projekten ha över 9 000 deltagare. Projekten startas löpande och har spridning över hela Sverige.

– För att snabbt nå ut använde vi oss av en nationell utlysning, vilket innebär att den var öppen för alla att söka oavsett region och det innebär också att projekten kan återfinnas på flera orter runt om i Sverige, säger Jens Löf, chef för den nationella enheten på Svenska ESF-rådet.

Fakta om Fast-Care

  • Totalt 936 miljoner i finansiering mellan april 2022 och oktober 2023.
  • Programområdet benämns Fast-Care och är programområde F. Fast betyder översatt flexibelt stöd till territorier.
  • Insatserna benämndes under programperioden 2014–2020 som Care.
  • Exempel på insatser kan vara matchande insatser, kartläggning och bedömning av kompetens, komplettering av yrkeskunskaper, utbildning i svenska och engelska språket samt samhällsinformation och rådgivning.
  • Två utlysningar gjordes inom Care och en har hittills gjorts inom Fast-Care.
  • Totalt har myndigheten hittills finansierat 143 projekt för målgruppen.
  • Migrationsverkets huvudscenario för 2023 är att 15 000 personer från Ukraina söker skydd i Sverige i år. Även för 2024 har ett huvudscenario tagits fram på 10 000 skyddssökande nästa år. Cirka 44 000 personer med tillfälligt skydd uppskattas vara inskrivna i mottagningen den 4 mars 2025.
Läs mer om Fast-Care