Logotyp på utskrifter
Kvinna på bro i Göteborg

ESF-rådet i Västsverige

Hallands och Västra Götalands län

Välkommen!

Svenska ESF-rådet har fått uppdraget att genomföra Europeiska socialfonden i Sverige. Under programperioden 2014-2020 har region Västsverige 983 miljoner kronor till sitt förfogande, varav 366 miljoner kronor i programområde 1 och 617 miljoner kronor i programområde 2.

Lärseminarium 10 juni

Svenska ESF-rådet i Västsverige bjuder in till ett lärseminarium för att diskutera förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv genom hälsofrämjande arbetsplatser. 

 

Mer information och anmälan

Projektidémöten

Nu har vi tre utlysningar i vår region som är öppna för ansökan till 9 september 2019. Har du en projektidé och vill träffa personal från Svenska ESF-rådet i Västsverige är du välkommen att ta kontakt med oss för att boka in ett möte.

 

Kontakt

Pågående utlysningar

Resultatspridningskonferens 16 januari

Onsdag den 16 januari 2019 anordnade Svenska ESF-rådet en konferens i Göteborg med syftet att sprida erfarenheter och kunskap från projekt som beviljats medel från Europeiska socialfonden för att på olika sätt förbättra integrationen och etableringen av nyanlända och utrikes födda. Dessutom fick andra externa parter komma med värdefulla inspel i integrationsfrågan. Åhörarna bestod av omkring 180 personer från bland annat Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, kommuner, samordningsförbund, kommunförbund, utbildningsanordnare samt privata utförare av arbetsmarknadsinsatser.

 

Läs mer om konferensen

Projektbanken

Beviljade projekt i Västsverige

Informationsmöten

I dagsläget finns inga informationsmöten inplanerade. Ni har dock möljlighet att ta kontakt med oss om ni har några frågor eller funderingar. Vi deltar även på relevanta sammankomster av olika slag för att informera om Socialfonden. 

Kontakt

Adress och kontaktuppgifter till kontoret i Västsverige

Kontakta oss

Telefonväxel:

020-33 33 90

Epostadress:

vastsverige@esf.se

Postadress:

Svenska ESF-rådet Västsverige
Box 11280
404 26 Göteborg

Besöksadress:

Södra Hamngatan 45

411 06 Göteborg