Logotyp på utskrifter
Tre personer från missing people

ESF-rådet i Stockholm

Sverigekarta med Stockholmsregionen markerad

I samband med rådande situation rekommenderas alla som bor i Stockholmsområdet av Folkhälsomyndigheten att arbeta hemma, vi följer denna rekommendation.


Det innebär att från och med den 17/3-2020 kommer alla våra möten tills vidare ställs in eller skjutas fram om det inte går att hålla dessa möten digitalt.

Vi har olika former av digitala mötesplatser som vi kan använda. Medarbetare på Stockholms-kontoret kan berätta mer om hur dessa digitala möten kan gå till.

 

Information till projektägare rörande Corona-viruset Covid-19.

----

Välkommen!

 

Svenska ESF-rådet har fått uppdraget att genomföra Europeiska socialfonden i Sverige. Under programperioden 2014-2020 har region Stockholm 1085 mnkr till sitt förfogande, fördelat 463 mnkr i programområde 1 och 622 mnkr i programområde 2.

Informationsmöten

ESF-rådet i Stockholm har hållit flera informationsmöten under januari till mars 2020. Vi kommer att bjuda in till motsvarande informationsmöte i samband med att nästa omgång av utlysningar öppnas under våren 2020. Nuvarande utlysningar pågår fram till den 2 april 2020.

Informationstillfällena är utformade för att ge grundläggande information om Socialfonden och vad du kan söka stöd för. Se mer information under "informationsmöten".

Pågående utlysningar

Stärka kompetensen hos personer i enlighet med arbetsmarknadens och den enskilde arbetsplatsens behov. Programområde 1

 

Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande. Programområde 1

 

Personer som står utanför arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Programområde 2

 

Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga. Programområde 2

 

Personer som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Programområde 2

Ny standard för integrering av tillgänglighet

Se standarden här.

Kontakta oss

Telefonväxel

020-33 33 90
öppet vardagar 8:00 - 16:30 
Telefontiden för allmänna frågor är vardagar kl 9-15.

Postadress

Svenska ESF-rådet Stockholm
Box 172 12
104 62 Stockholm

E-post

stockholm@esf.se

Besöksadress

Västgötagatan 5

118 27 Stockholm

Kontoret  har öppet för besök vardagar kl. 9-15.

Jämställdhetsintegrering

I Socialfonds-programmet finns gemensamma utgångspunkter för projekten vad gäller jämställdhetsintegrering.