Logotyp på utskrifter
Tre personer från missing people

ESF-rådet i Stockholm

Sverigekarta med Stockholmsregionen markeradVälkommen!

Svenska ESF-rådet har fått uppdraget att genomföra Europeiska socialfonden i Sverige. Under programperioden 2014-2020 har region Stockholm 1085 mnkr till sitt förfogande, fördelat 463 mnkr i programområde 1 och 622 mnkr i programområde 2.

Informationsmöten

ESF-rådet i Stockholm bjuder in till informationsmöten under augusti och september 2019. Tillfällena är utformade för att ge grundläggande information om Socialfonden och vad du kan söka stöd för. Se mer information under "informationsmöten".

Pågående utlysningar

Mellan den 15 maj och den 3 oktober 2019 finns det för tillfället sju utlysningar öppna, fem inom programområde 2 (för individer utanför arbetsmarknaden) och två inom programområde 1 (Kompetensutveckling för anstälda).

Pressmeddelande från strukturfonds-partnerskapet

Läs mer här.

Ny standard för integrering av tillgänglighet

Se standarden här.

Kontakta oss

Telefonväxel

020-33 33 90
öppet vardagar 8:00 - 16:30 
Telefontiden för allmänna frågor är vardagar kl 9-15.

Postadress

Svenska ESF-rådet Stockholm
Box 172 12
104 62 Stockholm

E-post

stockholm@esf.se

Besöksadress

Västgötagatan 5

118 27 Stockholm

Kontoret  har öppet för besök vardagar kl. 9-15.

Jämställdhetsintegrering

I Socialfonds-programmet finns gemensamma utgångspunkter för projekten vad gäller jämställdhetsintegrering.