ESF, stor bild

Välkommen till ESF-rådet

Svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetens-
utveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.

Vi förändrar arbetsmarknaden!

ESF, liten bild

Ansök till Socialfonden

De första utlysningarna för Europeiska socialfonden 2014-2020 beräknas öppna under november-december 2014.

Att ansöka om projekt i Socialfonden 2014-2020. 

Genomför ditt projekt

Det är mycket att tänka på när man ska genomföra ett projekt inom Europeiska socialfonden. Ta del av information och tips som underlättar genomförandet:

Att genomföra projekt i Socialfonden 2014-2020. 

 


Är du i slutfasen av ett pågående projekt:

Se våra resultat

Här kan du hämta inspiration och kunskap från våra fonder. Det finns beskrivningar, artiklar och filmer om projekt och andra resultat från fonderna i ord och siffror.