Utlysningar inom Sysselsättning och Social Innovation (EaSI) 2024

21 december 2023

Europeiska kommissionen har delat information om vilka utlysningar de planerar att göra under 2024 när det gäller programdelen för Sysselsättning och Social Innovation (EaSI).

För svenska aktörer är det främst två utlysningar som kan vara av intresse:

Actions to boost the development of finance markets for social enterprises

Utlysningen öppnade 5 december och stänger 14 mars 2024. EU-kommissionen håller ett informationsmöte om utlysningen i slutet av januari.

Målet med utlysningen är att främja samarbete mellan offentliga och privata aktörer av alla slag för att göra det lättare för sociala entreprenörer att få finansiering. Tanken är att utveckla viljan att investera i sociala företag för att säkerställa tillgång till återbetalningspliktig finansiering.

Denna omgång av ansökningar är också tänkt att lyfta fram och sprida bästa praxis för att stödja sociala företag att få tillgång till finansiering. Kommissionen kommer även att anordna workshops för de projekt som beviljas för att uppmuntra till transnationellt lärande.

Det finns krav på samarbete mellan åtminstone två medlemsländer. Aktörer kan komma från olika sektorer, som partnerorganisationer eller investerare.

Social innovation call for proposals: actions to develop impact performance intelligence services for the social impact investing market actors

Utlysningen förväntas öppna i mitten av mars och stänga i juli 2024.

Projekten kan arbeta med planering, försök, pilotprojekt och validering av data för att stödja investeringar med samhällspåverkan. Syftet är att ge underlag för kommande EU-kommissionen för att skapa bedömningsramar för socialt ansvarsfulla/hållbara investeringar som tar hänsyn till tre faktorer; miljömässiga, sociala och företagsstyrning.

Båda utlysningarna strävar efter att stärka befintliga verktyg och aktörer samt utveckla nya tjänster och produkter.