“Remake Textile” ska återvinna klädindustrin

Publicerad: 8 mars 2024

Kommuner kommer från 2025 att behöva hantera och samla in stora volymer textilier i och med EU:s nya avfallsdirektiv. Projektet Remake textile förbereder för detta genom att kompetensutveckla och återvinningsträna långtidsarbetslösa.

IMG_1399
Amelia Äbelö är projektledare för det nya projektet Remake textile inom programområde E, social innovation.
pexels-paulo-sergio-zembruski-3778061
pexels-kai-pilger-996329

På Doing Good, som tidigare hette Sätt färg på Göteborg, jobbar Amelia Äbelö som projektledare för det nya projektet Remake textile som startar i mars. Remake textiles projektgrupp består av Doing Good, GöteborgsregionenBorås Textilhögskola och Coompanion och vill skapa innovativa och hållbara lösningar samt öka arbetskraften inom textilåtervinning inom kommuner och textilbranschen. Genom kompetensutveckling och återvinningsträning för långtidsarbetslösa mellan 21 och 59 år hoppas man på olika sätt kunna förbereda industrin inför EU:s nya avfallsdirektiv.

– Vi har tidigare drivit projekt inom byggbranschen men eftersom det av ekonomiska skäl stannat av lite där så sökte vi oss till nya områden inom innovation. Vi upptäckte att Sverige inte har något nationellt system för att samla in separat textilavfall. Det saknas både arbetskraft och processer för kommunerna runt om i landet, säger Amelia Äbelö.

Cirkulär ekonomi har varit på tapeten länge i och med den gröna omställningen. Vad är cirkulär textilhantering?

– Det är motsatsen till en linjär affärsmodell, alltså att köpa, använda och slänga. Inom textilbranschen kan det vara att uppfinna material som direkt går att återvinna tillsammans med annat avfall för att det endast består av ett material. Det kan också vara att man förlänger livslängden genom att man syr eller designar om eller att man använder med nya metoder som gör att 100 procent av textilavfallet går att återvinna.

Social innovation – den röda tråden i projektet

Projektet vill både utbilda och erbjuda praktik till individer inom textil och materiallära för att deltagarna ska få tillräcklig kunskap för att sortera material inför återvinning samt jobba med upcycling av kläder.

– Vi ser det som en tydlig social innovation då det kommer att skapa nya arbetstillfällen åt en utsatt grupp och förhoppningsvis generera nya metoder för textilhantering till kommunerna. Vi vill mer specifikt ta fram en metod för att hjälpa långtidsarbetslösa att komma in på arbetsmarknaden genom att förbereda dem för jobbtillfällen inom textilhantering.

Remake Textile kommer att ha totalt 60 deltagare under projektperioden. Deltagarna kommer att bli indelade i tre grupper, där varje grupp har aktiviteter i sex månader. Det innefattar utbildning inom textilier, hållbarhet, circuläritet, textilbranschen samt social förberedelse för att komma tillbaka in på arbetsmarknaden. De kommer därefter genomgå några månaders arbetsträning hos relevanta verksamheter, som till exempel second hand-butiker.

– Vår förhoppning är att våra deltagare får ett intresse för textilbranschen och vågar ta steget ut på arbetsmarknaden igen. Vi vill helt enkelt skapa möjligheter och påvisa för kommunerna och samhället i stort att den här gruppen har ett stort värde för arbetsgivaren bara de får en chans och mycket förståelse i början.

Amelia Äbelö är projektledare för det nya projektet Remake textile inom programområde E, social innovation.
Amelia Äbelö

Varför tror du att textilåtervinning inte är mer utbrett i Sverige?

– Globaliseringen och de långa textila värdekedjorna skulle jag säga. Textilbranschen är idag mångt och mycket global då mycket av kläderna som säljs i Sverige varken är designade, tillverkade eller återvunna här. Konsumenter ser inte baksidan av klädindustrin vilket leder till att det man inte ser bryr man sig inte om. Den allmänna kännedomen om textilåtervinning är generellt sett ganska låg vilket gör att det ännu inte finns någon stor påtryckning för förändring.

Framtiden för svensk textilåtervinning då?

– På lång sikt tror jag att tekniken för att återvinna exempelvis blandat material kommer att vara så pass utvecklad och billig att den kan användas av alla aktörer på marknaden. På kort sikt tror jag att konsumenterna, som blir mer och mer medvetna, kommer fokusera mer på second hand och omsydda kläder.