Unik nätverksträff för projekt som jobbar med att förebygga skolavhopp

23 november 2023
Personer som minglar under nätverksträff
Mingel från nätverksträff för projekt som jobbar med att förebygga skolavhopp.

Under onsdagen höll Svenska ESF-rådet en nätverksträff för projekt i Norra Mellansverige som jobbar med att förebygga skolavhopp och hjälpa elever 13–16 år att välja rätt utbildning till gymnasiet.

– Det är första gången vi anordnar den här typen av nätverksträffar där flera projekt inom samma utlysning får möjlighet att träffas. Det ger projekten möjlighet att se hur andra projekt jobbar och hur de hanterar utmaningar, säger Lina Kraft, regional samordnare.

Svenska ESF-rådet har tidigare haft andra typer av nätverksträffar men genom den här nätverksträffen får projekt inom samma utlysning utbyta erfarenheter när de är mitt i projektet. Totalt deltog 16 personer från projekten: Ung kraft (Falun Borlänge Regionen AB), Värmlands skolsamverkan (Karlstads kommun), Främja ungas närvaro (Region Gävleborg) och Promote Health, Important choices and Attendence (Storfors kommun).

Under tisdagen hölls en liknande nätverksträff förprojekt som beviljats medel inom utlysningen Kompetensutveckling för yrkesverksamma i små- och medelstora företag i Norra Mellansverige.