Strategiska EU-projekt

Inom ESF+ 2021-2027 finns så kallat strategiskt viktiga projekt, som bedöms vara särskilt betydelsefulla för att uppnå programmens mål.

Kompetenscenter för Social Innovation är ett sådant projekt, och är verksamt inom programområde E: Social innovation.

Vad är social innovation?

Social innovation handlar om att på nya sätt hitta nya lösningar i syfte att möta komplexa utmaningar inom arbetsmarknad, utbildning, social inkludering och social hållbarhet.

Varför sociala innovationer?

Enligt EU-kommissionen och andra viktiga samhällsaktörer, både i EU och Sverige, behövs nya innovativa sätt att lösa samhällsproblem som är svåra att komma tillrätta med genom traditionella lösningar. Det kan gälla arbetslöshet, ohälsa och utanförskap.

Vad ska projektet göra?

Kompetenscenter för Social Innovation ska stötta projekt som handlar om social innovation inom programområde E, för att bättre kunna möta de behov som finns i samhället inom arbetsmarknad, utbildning, social inkludering och social hållbarhet.

Kompetenscentret ska därför också samla, analysera och sprida resultat och goda exempel från projekt inom programområde E.

På så sätt ska implementering och uppskalning av socialt innovativa satsningar underlättas, och det systematiska stödet för hållbara innovationer stärkas.

Innehåll på sidan