Brexitjusteringsreserven (BAR)

Innehåll

EU-kommissionen har inrättat Brexitjusteringsreserven (på engelska Brexit Adjustment Reserve, därav förkortningen BAR)
Välkommen att kontakta oss! Här finns kontaktuppgifter till kontoret och våra medarbetare.
I nyhetsbrevet får du som prenumererar ta del av nyheter såsom exempelvis information om kommande utlysningar, planerade informationstillfällen med mera.

Alla BAR nyheter:

Klart vilka som får ta del av Brexitjusteringsreserven (BAR)

Näringsdepartementet har nu beslutat vilka aktörer och inom vilka sektorer som får ansöka om de 137 miljoner euro som Sverige tilldelats från reserven.   Den beslutade förordningen avser stöd till företag och statliga myndigheter. Ytterligare en förordning avseende stöd till fiskeri- och vattenbrukssektorn kommer senare i vår. Stödet kan, enligt den beslutade förordningen, utbetalas avseende …

Klart att ESF-rådet förvaltar Brexitjusteringsreserv

Det innebär att vi kommer kunna betala ut stöd till de aktörer som har drabbats av kostnader kopplat till Storbritanniens utträde ur unionen. I de nationella förordningarna som håller på att tas fram kommer det att finnas beskrivet vilka aktörer och inom vilka sektorer som har möjligheter att ansöka om att ta del av medlen. …

ESF-rådet förvaltar brexitjusteringsreserven

Regeringen avser att utse Svenska ESF-rådet till ansvarig myndighet för förvaltningen av bidrag från brexitjusteringsreserven. Stödpengarna ska mildra konsekvenserna av Brexit. Läs regeringens pressmeddelande.