information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Ansökningsguide

Ska du söka stöd från Brexitjusteringsreserven? Här guidar vi dig steg för steg hur du ska göra din ansökan.

1. Hitta rätt utlysning

En utlysning innebär att en bestämd summa ur Brexitjusteringsreserven är tillgänglig att söka för vissa aktörer inom en viss tid och på vissa grunder. Utlysningarna formuleras utifrån de olika typer av stöd som finns beskrivna i de nationella förordningarna för Brexitjusteringsreserven.

2. Läs Ansökningskrav

Innan du påbörjar din ansökan är det bra att få en grundkunskap om hur ansökningsförfarandet går till och få en bild av hur ESF-rådets bedömning sker. Du kan läsa mer om det här.

3. Ta del av styrande dokument

Utöver utlysningen, som är ett styrande dokument, finns också dessa styrande dokument att ta del av:

 • Beslutsvillkor

Beslutsvillkoren finns som bilaga till respektive utlysning och kommer inom kort att publiceras här

 • Förordningarna

Här hittar du de två förordningarna som reglerar stöden inom Brexitjusteringsreserven.

Förordning om stöd till företag och myndigheter med anledning av brexit

Förordning om stöd till företag inom fiskeri- och vattenbrukssektorn med anledning av brexit (förordningen är inte klar än, när den är fastställd kommer vi länka den här).

4. Gå på informationsträff

Vill du veta mer om en aktuell utlysning eller ansökningsförfarandet kan det vara lämpligt att anmäla dig till en informationsträff. Håll utkik på vår hemsida för aktuella datum och anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för Brexitjusteringsreserven (länk till nyhetsbrev) där vi löpande informerar om planerade informationsträffar. Välkommen!

5. Skriv din ansökan

Din ansökan till Svenska ESF-rådet skriver du i vår digitala tjänst Projektrummet. Ansökan kan fyllas i under den period som utlysningen är öppen. Sista dag för ansökan finns att hitta i respektive utlysning. Ansökan måste komma in i rätt tid för att behandlas.

För att kunna använda projektrummet måste du ha ett användarkonto. Om du inte har ett sedan tidigare skapar du det direkt i projektrummet, under alternativet Skapa konto.

Till Projektrummet.

Ansökan ska fyllas i direkt i ett digitalt formulär i projektrummet.

Försumbart stöd (De minimis) -EU:s statsstödsregler.

Söker du stöd som företag ska du fylla i en del i ansökan gällande försumbart stöd. Information om de villkor som gäller för att Svenska ESF-rådet ska kunna lämna ut stödet finns att läsa här.

Återtagande av ansökan om stöd

Det går att ta tillbaka en ansökan om stöd. Skulle du av någon anledning vilja göra det följer du punkterna nedan. Då avslutas handläggningen av ansökan om stöd. För att ett återtagande ska vara giltigt krävs följande:

 • Återtagande av ansökan ska ske skriftligt.
 • Återtagandet kan formuleras fritt, men det ska dateras och undertecknas av behörig företrädare för stödsökande.

Återtagandet ska skickas med post direkt till Svensk ESF-rådets huvudkontor, Brexitjusteringsreserven. Svenska ESF-rådet skickar en bekräftelse på att handläggningen av ansökan om stöd har avslutats till behörig företrädare.

6. Ansökan om utbetalning

En ansökan om utbetalning av stöd ska lämnas in elektroniskt på Svenska ESF-rådets ansökningsformulär och omfatta samtliga stödberättigande utgifter. Ansökan ska signeras av behörig företrädare.

Till Projektrummet.
 

Nedan kan du läsa om vilka grundläggande krav vi har på stödberättigade kostnader. Kostnaderna

 • har uppkommit som en följd av Brexit
 • är skäliga
 • har uppkommit under den period som är fastställd i ert beslut om stöd
 • är förenliga med unionsrättsliga och nationella bestämmelser
 • uppfyller de villkor som anges i ert beslut om stöd
 • kan styrkas genom fakturakopior, bokföringsunderlag eller andra handlingar som har bokförts i enlighet med god redovisningssed.

Att bifoga vid ansökan om utbetalning:

 • faktura inklusive underlag. Fakturan ska vara ställd till och betald av stödsökande. Vänligen, döp samtliga filer med verifikationsnummer och ange vad filen avser (t.ex. faktura, avtal, offert mm.) för smidigare handläggning. Exempelvis “faktura + verifikationsnummer” eller “offert+ verifikationsnummer”.
 • huvudbok där samtliga kostnader finns bokförda
 • Svenska ESF-rådets arbetstidsredovisningsmall vid ansökan av personalkostnader

Innehåll på sidan