information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Fiskeri- och vattenbrukssektorn

Ska du söka stöd från brexitjusteringsreserven inom fiskeri- och vattenbrukssektorn? Här har vi samlat information och guidar vi dig steg för steg hur du ska göra din ansökan.

1. Hitta rätt utlysning

En utlysning innebär att en bestämd summa ur brexitjusteringsreserven är tillgänglig att söka för vissa aktörer inom en viss tid och på vissa grunder. Utlysningarna formuleras utifrån de olika typer av stöd som finns beskrivna i den nationella förordningen om stöd till företag inom fiskeri- och vattenbrukssektorn med anledning av brexit.

2. Läs ansökningskrav

Innan du påbörjar din ansökan är det bra att få en grundkunskap om hur ansökningsförfarandet går till och få en bild av hur ESF-rådets bedömning sker. Du kan läsa mer om det under sidan bedömning.

3. Ta del av styrande dokument

Utöver utlysningen, som är ett styrande dokument, finns också dessa styrande dokument att ta del av:

  • Beslutsvillkor

Svenska ESF-rådets allmänna beslutsvillkor för stöd
från brexitjusteringsreserven till företag inom fiskerioch vattenbrukssektorn med anledning av brexit

  • Förordningen

Förordning om stöd till företag inom fiskeri- och vattenbrukssektorn med anledning av brexit

4. Gå på informationsträff

Vill du veta mer om en aktuell utlysning eller ansökningsförfarandet kan det vara lämpligt att anmäla dig till en informationsträff. Håll utkik på vår hemsida för aktuella datum (länk till kalendarium). Anmäl dig också gärna till vårt nyhetsbrev för brexitjusteringsreserven (länk till nyhetsbrev) där vi löpande informerar om planerade informationsträffar. Välkommen!

5. Skriv din ansökan

Din ansökan till Svenska ESF-rådet skriver du i vår digitala tjänst Projektrummet+. Ansökan kan fyllas i under den period som utlysningen är öppen. Sista dag för ansökan finns att hitta i respektive utlysning. Ansökan måste komma in i rätt tid för att behandlas.

För att kunna använda Projektrummet+ måste du ha ett användarkonto. Om du inte har ett sedan tidigare skapar du det direkt i Projektrummet+, under alternativet Skapa konto. Ansökan ska signeras av behörig företrädare.  
Till Projektrummet+.

Handledning för ansökan om stöd i Projektrummet+. Inom kort kommer en anpassad handledning för dig som söker stöd inom fiskeri- och vattenbrukssektorn att publiceras här.

 

Belopp att ange i ansökan om stöd

Licenshavare

Svenska EFS-rådet har i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten tagit fram underlag som visar hur mycket stöd respektive licenshavare har rätt att ansöka om inom de olika stöden. Licenshavaren ska kontakta Svenska ESF-rådet för att få kännedom om sitt stödberättade belopp för att sedan kunna skicka in ansökan om stöd. Här finns kontaktuppgifter till medarbetare inom brexitjusteringsreserven.

Andra än licenshavare

Andra aktörer än licenshavare som söker stöd inom utlysningen Brexitjusteringsreserven inriktning likviditetsstöd till andra aktörer än licenshavare; mer information kommer inom kort.

Andra aktörer än licenshavare som söker stöd inom utlysningen Brexitjusteringsreserven inriktning kompensationsstöd för andra än licenshavare inom fiskeri- och vattenbrukssektorn för administrativa kostnader kan använda sig av denna ekonomihandledning.


Försumbart stöd (de minimis) – EU:s statsstödsregler.

Stöden som avser tillfälligt upphörande och likviditetsstöd (både licenshavare och andra än licenshavare) är notifierade, med andra ord är dessa stöd godkända av Europeiska kommissionen och omfattas inte av de minimis-regelverket.

För kompensationsstöd tillämpas regelverket om de minimis. Det innebär då att du som företag ska fylla i en del i ansökan om stöd gällande försumbart stöd. Här kan du läsa förordningen om de minimis inom fiskeri- och vattenbrukssektorn.


Återtagande av ansökan om stöd

Det går att ta tillbaka en ansökan om stöd. Följ bara punkterna nedan så avslutas handläggningen av er ansökan.

  1. Återtagande av ansökan ska ske skriftligt och skickas med post eller e-post direkt till det kontor som handlägger din ansökan om stöd.
  2. Återtagandet kan formuleras fritt, men det ska dateras och undertecknas av behörig företrädare för stödsökande.
  3. Svenska ESF-rådet skickar en bekräftelse om avslut av ansökan till behörig företrädare.

6. Ansökan om utbetalning

Din ansökan om utbetalning av stöd ska lämnas in vår digitala tjänst Projektrummet+ och omfatta samtliga stödberättigande utgifter. Ansökan ska signeras av behörig företrädare.

När ansökan om utbetalning ska skickas in framgår av de särskilda beslutsvillkoren som finns i ert beslut om stöd.

Till Projektrummet+.

Innehåll på sidan