24-006 - Stöd till arbetslösa i försörjningsstöd som inte bedöms kunna ta del av Arbetsförmedlingens insatser i Norra Mellansverige

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.

Diarienummer:
24-006
Programområde:
A
Region:
Norra Mellansverige
Namn:
Stöd till arbetslösa i försörjningsstöd som inte bedöms kunna ta del av Arbetsförmedlingens insatser i Norra Mellansverige
Första ansökningsdatum:
2024-01-22
Sista ansökningsdatum:
2024-04-03
Specifikt mål:
A2B
Budget:
84 000 000
Status:
Öppen