24-005 - Kompetensutveckling för anställda inom kommuner och privata utförare av kommunal verksamhet i Norra Mellansverige

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.

Diarienummer:
24-005
Programområde:
A
Region:
Norra Mellansverige
Namn:
Kompetensutveckling för anställda inom kommuner och privata utförare av kommunal verksamhet i Norra Mellansverige
Första ansökningsdatum:
2024-01-22
Sista ansökningsdatum:
2024-04-03
Specifikt mål:
A1B
Budget:
65 000 000
Status:
Öppen
Sammanfattning:
Region Norra Mellansverige har låg regional produktivitet och ett sätt att öka den är genom kompetensutveckling. Projektmedlen i den här utlysningen ska gå till kompetensutveckling av anställda inom kommun och kommunal verksamhet som bedrivs av privata utövare. Det finns många anställda inom kommunal sektor som erbjuds timanställningar och vikariat när arbetskraften behövs men som saknar rätt kompetens och erbjuds därför inte en varaktig anställning. Projekten har som mål att stärka individens ställning på arbetsmarknaden och att den kompetens de fått kan leda till att arbetsgivaren kan öka sin kapacitet inom verksamhetsområdet. Projekten förväntas bidra med 40% medfinansiering. Den tidigaste starten för projekten är den 1 augusti 2024 och senast den 1 september 2024. Den senaste möjliga avslutningsdagen för projektet är den 31 augusti 2027.