Praktikplatser i Blekinge skapar win-win-win för jobb och kompetensförsörjning

Hanna Karlsson, äldreförvaltningen Karlskrona kommun och Anna Strömqvist Vollan, projektledare för projekten ViS och BUS
Hanna Karlsson, äldreförvaltningen Karlskrona kommun och Anna Strömqvist Vollan, projektledare ViS och BUS.
Foto: Karlskrona kommun

Publicerad: 15 december 2023

För att nå målen för höjd sysselsättningsgrad i länet har ViS och BUS, genom konceptet Våga förändra Blekinge, underlättat för företag att ta emot praktikanter – något som kan leda till anställning.

Praktik gynnar både praktikanten och arbetsgivaren

Vinsterna med att ta emot en praktikant är många. Det kan bidra till mångfald på arbetsplatsen, bryta utanförskap, och skapa ökad trygghet hos praktikanten i sitt fortsatta jobbsökande. Under tre år har Blekinges kommuner arbetat tillsammans för att underlätta för arbetsgivare att ta emot praktikanter.

Praktikanter söker sommarvikariaten

Äldreförvaltningen i Karlskrona kommun är en av de aktörer som tagit emot, och gynnats av att ta emot, praktikanter. Tidigare hade de stora utmaningar med att få sommarvikarier till äldreomsorgen. Men tack vare praktikanterna, som under praktikperioden lär sig verksamheten, ser de nu att det är många av praktikanterna som söker de utannonserade sommarvikariaten:

– Många personer som kommer till Sverige från andra länder har stor erfarenhet av hemarbete. Deras kunskap är till stor nytta inom äldreförvaltningens verksamhet som till stor del sker i äldres hem. De kan snabbt komma in i arbetet, vilket såklart är värdefullt för oss. Det är så här man ska jobba för att få in personer som står utanför arbetsmarknaden tycker jag. Det ger dem en chans att få referenser och kollegor, och oss möjlighet att bemanna våra sommarvikariat, berättar Hanna Karlsson på äldreförvaltningen i Karlskrona kommun.

ViS och BUS förändrar Blekinge

Våga förändra Blekinge är en plattform, med digitalt stöd, som växte fram med avstamp i de nu avslutade arbetsmarknadsprojekten ViS (Vuxna individer Satsar) och BUS (Blekinges Unga Satsar). ViS bedrevs på Karlskrona och Karlshamns kommuns arbetsmarknadsavdelningar och riktade sig till 25–64-åringar som stod utanför arbetsmarknaden. Projektet gick ut på att, utefter individernas unika behov, erbjuda olika typer av aktiviteter och stöd. Syftet med BUS var att skapa hållbara sysselsättningar till Blekinges unga i åldern 15–24 år som står utanför arbetsmarknaden. I det projektet var både Blekinges kommuner och Arbetsförmedlingen projektägare.

Tydlig koppling till Europa 2020-strategin

Både ViS och BUS finansierades av EU-stöd och har en tydlig koppling till Europeiska Socialfondens regionala plan för Skåne-Blekinge: Europa 2020. I strategin är ett av målen att höja sysselsättningsgraden till 75 procent för personer i åldrarna 20–64 år, bland annat genom ett ökat deltagande av lågkvalificerade arbetstagare. Andra mål är att förbättra utbildningsnivån och delaktigheten, något som båda projekten verkligen har bidragit till.

Slutkonferens för ViS och BUS. Sara Drejstam, arbetsmarknadsavdelningen Karlskrona kommunoch Anna Strömqvist Vollan, projektledare.
Slutkonferens ViS och BUS Slutkonferens för ViS och BUS. Sara Drejstam, arbetsmarknadsavdelningen Karlskrona kommunoch Anna Strömqvist Vollan, projektledare. Foto: Karlskrona kommun

Pandemin skapade nya behov

Anna Strömqvist Vollan arbetar som projektledare på arbetsmarknadsavdelningen i Karlskrona kommun och var projektledare för både ViS och BUS:

– Inom båda projekten fanns ett stort arbetsgivarfokus, särskilt inom offentlig förvaltning. Men vi kände att vi även ville nå näringslivet. Men när pandemin kom kunde vi plötsligt inte driva projekten som planerat, och möta deltagare och arbetsgivare. Vi behövde svänga om. Det var då vi började fundera på hur vi kunde nå ut till arbetsgivarna på andra sätt. Hur vi med enhetlig kommunikation skulle kunna få dem att öppna upp för arbetsmarknaden, berättar Anna Strömqvist Vollan.

Handledarguide ger värdefull information

Nu behövdes enkel och lättillgänglig information om hur det fungerar att ta emot praktikanter. Och vilka vinster som finns för arbetsgivaren. Ur det behovet föddes idén till den nuvarande Handledarguiden som bland annat innehåller korta informationsfilmer som ger handledarna stöd. I filmerna finns konkreta tips som exempelvis att det är bra att ställa öppna frågor till praktikanten, och att ha en plan för hur praktikanten går till väga om handledaren blir sjuk. Handledarguiden är fri för vem som helst att använda, vilket gjort att den fått fin spridning. Det har gjort att även andra offentliga organisationer utanför Blekinge har inspirerats, och använt den.

En trygghet under praktikperioden

Handledarguiden bidrar till att skapa trygghet hos båda parter under hela praktiken. Den kan både användas inför, under och efter praktiken.

– Handledarguiden är helt enkelt en digital plattform som gör det enkelt för arbetsgivare att ta kontakt med en praktikant, och banar väg för att praktiken ska bli lyckad på lång sikt. Praktiken ger ju också företaget möjlighet till fortsatt kompetensförsörjning så det handlar verkligen om en win-win-win-situation som både arbetsgivare, praktikant och arbetsmarknaden vinner på, fortsätter Anna Strömqvist Vollan.

Våga förändra Blekinge

På webbsidan vågaförändrablekinge.se kan arbetsgivare få inspiration, pepp, och information om hur det går till att ta emot en praktikant. På vad som är viktigt att tänka på före, under och efter praktiken. På webbsidan finns också en ingång till Handledarguiden, och möjlighet att göra en intresseanmälan till valfri kommun i Blekinge om att ta emot en praktikant.

Resultat över förväntan

Det finns många fina resultat att lyfta från projekten och de tre år som de pågick. Totalt deltog 894 personer, många fler än förväntat. 284 av dem fick dessutom ett jobb under projektperioden, och 160 personer påbörjade en utbildning. Flera verktyg och insatser som togs fram finns kvar i den ordinarie verksamheten efter projektens avslut. Vågaförändrablekinge.se är ett sådant.