143 miljoner som gör skillnad

20 december 2023

Nu finns möjlighet att söka finansiering för insatser som bidrar till att stärka individernas ställning på arbetsmarknaden.

Östra Mellansverige har publicerat två utlysningar som nu är öppna för ansökan. Utlysningarna stänger 2024-03-18.

Projekten inom utlysningarna ska bedrivas i Södermanlands, Uppsalas, Västmanlands, Örebros och Östergötlands län.

Vem kan söka

Utlysningarna riktar sig till aktörer och organisationer inom offentlig, privat och ideell sektor i Östra Mellansverige.

INRIKTNINGAR

Utlysning 23-078 – POA1: Kompetensutvecklingsinsatser för yrkesverksamma i Östra Mellansverige (Utlysning 23-078)

Syfte

Syftet med utlysningen är att stärka yrkesverksammas ställning på arbetsmarknaden, skapa goda möjligheter till omställning och möjliggöra konkurrenskraftiga arbetsplatser som matchar arbetsmarknadens behov.

Målgrupp

Målgruppen för denna utlysning är alla yrkesverksamma, såväl företagare som anställda, oavsett anställningsform och tidslängd. Det kan avse anställda inom såväl privat och offentlig sektor som inom ideell sektor.

Utlyst belopp

68 000 000 kr

Utlysning 23-079 – POA2: Öka möjligheten till ett inkluderande arbetsliv i Östra Mellansverige (Utlysning 23-079)

Syfte

Svenska ESF-rådet efterfrågar i den här utlysningen tillämpningsprojekt som bidrar till att
arbetslösa kvinnor och män kommer i arbete, studier eller närmar sig arbetsmarknaden.
Utlysningen är också öppen för projekt som vänder sig till unga från 13 år som avbrutit eller riskerar att avbryta sina studier.

Målgrupp

Målgruppen för denna utlysning är individer som är arbetslösa eller som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden. Insatserna kan också rikta sig till målgruppen unga från 13 år som avbrutit studier eller som risker studieavbrott.

Utlyst belopp

75 000 000 kr

Alla utlysningar finns publicerade här:

https://www.esf.se/utlysningar/

Informationstillfälle planeras 24 januari 2023 kl.10.00 – 11.30. Anmäl dig här:

https://www.esf.se/kalender/digitalt-infomote-kommande-utlysningar-i-ostra-mellansverige/

Kontakta ESF-rådets regionkontor i Östra Mellansverige för mer information samt för att diskutera din projektidé.

Kontakta Svenska ESF-rådet i Östra Mellansverige